Funkcja Math.random w pętli While JavaScript


(Tomu250) #1

Witam, motam się i motam, szukam po wszechstronnym internecie, ale nie mogę znaleźć jednej kwestii...

W pętli while drukuj losowe liczby ( var los=Math.random() ) dopóki będą one >0.1.

var los=Math.random();

    while (los>0.01) {

    document.write("Wygenerowane liczby:");

Wiem, że brakuje czegoś w document.write, ale co bym tam nie wstawił js się nie uruchamia...

Prosiłbym o pomoc, gdyż niestety, ale przewyższa moje umiejętności (może) tak prosta rzecz.


(Grzelix) #2
var los=Math.random();

    if (los>0.01) {

    document.write("Wygenerowane liczby:" + los);

to będzie działać

natomiast w while, hmm dziwnie to wygląda

1.losujesz liczbę

2 każem ją wypisywać w nieskończoność - wyglada jakbyś zawieszał iterpreter js ale tego nie jestem pewien