Funkcja str_replace tylko że w JS

Mam licznik w JS i potrzebuję mieć za czcionkę obrazek. Potrzebuję funkcji takiej jak str_replace

$tekst2 = include(THEME."ustawienia/licznik.php");

			$tekst2 = str_replace('0','',$tekst2);

			$tekst2 = str_replace('1','',$tekst2);

			$tekst2 = str_replace('2','',$tekst2);

			$tekst2 = str_replace('3','',$tekst2);

			$tekst2 = str_replace('4','',$tekst2);

			$tekst2 = str_replace('5','',$tekst2);

			$tekst2 = str_replace('6','',$tekst2);

			$tekst2 = str_replace('7','',$tekst2);

			$tekst2 = str_replace('8','',$tekst2);

			$tekst2 = str_replace('9','',$tekst2);

			echo "$tekst2";[/code]

tylko żeby to jakoś działało w JS

replace('co','na_co')

bądź zamiana wszystkich napotkanych warunków

replace(/co/g,'na_co')

:confused: ciemnizna. Nie wiem jak tego użyć :frowning:

function calcage(secs, num1, num2) {

 s = ((Math.floor(secs/num1))%num2).toString();

 if (LeadingZero && s.length < 2)

  s = "0" + s;

 return s;

}


function CountBack(secs) {

 if (secs < 0) {

  document.getElementById("cntdwn").innerHTML = FinishMessage;

  return;

 }

 DisplayStr = DisplayFormat.replace(/%%D%%/g, calcage(secs,86400,100000));

 DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%H%%/g, calcage(secs,3600,24));

 DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%M%%/g, calcage(secs,60,60));

 DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%S%%/g, calcage(secs,1,60));


 document.getElementById("cntdwn").innerHTML = DisplayStr;

 if (CountActive)

  setTimeout("CountBack(" + (secs+CountStepper) + ")", SetTimeOutPeriod);

}


function putspan(backcolor, forecolor) {

 document.write("");

}if (typeof(BackColor)=="undefined")

 BackColor = "white";

if (typeof(ForeColor)=="undefined")

 ForeColor= "black";

if (typeof(TargetDate)=="undefined")

 TargetDate = "12/31/2020 5:00 AM";

if (typeof(DisplayFormat)=="undefined")

 DisplayFormat = "%%D%% Days, %%H%% Hours, %%M%% Minutes, %%S%% Seconds.";

if (typeof(CountActive)=="undefined")

 CountActive = true;

if (typeof(FinishMessage)=="undefined")

 FinishMessage = "";

if (typeof(CountStepper)!="number")

 CountStepper = -1;

if (typeof(LeadingZero)=="undefined")

 LeadingZero = true;

replace('1','2')CountStepper = Math.ceil(CountStepper);

if (CountStepper == 0)

 CountActive = false;

var SetTimeOutPeriod = (Math.abs(CountStepper)-1)*1000 + 990;

putspan(BackColor, ForeColor);

var dthen = new Date(TargetDate);

var dnow = new Date();

if(CountStepper>0)

 ddiff = new Date(dnow-dthen);

else

 ddiff = new Date(dthen-dnow);

gsecs = Math.floor(ddiff.valueOf()/1000);

CountBack(gsecs);

[/code]

Jest to kwestia zamiany jednej funkcji -> function calcage(secs, num1, num2), poniżej napisałem dwa przykłady, jeden prosty a drugi nieco zagmatwany.

I - mniej zagmatwana wersja

(secs, num1, num2) {  s = ((Math.floor(secs/num1))%num2).toString();  if (LeadingZero s.length 2)   s = "0" + s;  = s.replace(/0/g,'');  s = s.replace(/1/g,'');  s = s.replace(/2/g,'');  s = s.replace(/3/g,'');  s = s.replace(/4/g,'');  s = s.replace(/5/g,'');  s = s.replace(/6/g,'');  s = s.replace(/7/g,'');  s = s.replace(/8/g,'');  s = s.replace(/9/g,'');