Funkcja w excelu pokazyjąca zdublowane wpisy w kolumnie


(Marunde) #1

Czy istnieje funkcja w excelu, która pokazywała by (nie usuwała) zdublowane wpisy w danych kolumnach?


(Utrivv) #2

Najprostsze co mi przychodzi do głowy to posortować kolumnę a potem formuła B[N]=A[N] - A[n-1]

Potem odfiltrować wszystko co nie jest zerem.

Można też dodać trzecią kolumnę:

C[N] = JEŻELI(B[N+1] = 0;0;B[N]) i dopiero tutaj odfiltrować wszystko co nie jest zerem.

W wyniku pokażą się wszystkie rekordy któe występują co najmniej 2 razy