Funkcje do obsługi listy, problem (C)


(rafalski) #1

Witam!

Wyświetla mi błąd, czy ktoś może powiedzieć dlaczego?

#include 

#include 

#include 


int main(int argc, char *argv[])

{

struct lista1k

  {

    void *dane;

    struct lista1k *next;

  };


typedef struct lista1k l1k;


  l1k *dopiszPocz(l1k *pocz, void *nowy)

    {

      l1k *docelowy;

      docelowy = (l1k*)malloc(sizeof (l1k));

      docelowy->dane=nowy;

      docelowy->next=pocz;

      return docelowy;

    };l1k *szukaj(l1k *pocz, int szukana)

    {

      while (pocz!=NULL)

      {

        if (pocz->dane==szukana)

        return pocz;

        pocz=pocz->next;


      }

      return NULL;

    };


  l1k *usun_element(l1k *pocz, int dn)

    {

      l1k *pom, *pom1=pocz;


      if (pocz->dane==dn)

      {

        pom=pocz;

        pocz=pocz->next;

        delete[] pom;

        return pocz;

      }

      else

      while (pom1->next)

      if (pom1->next->dane==dn)

      {

        pom=pom1->next;

        pom1->next=(pom1->next)->next;

        delete[]pom;

        return pocz;

      }

      else

      pom1=pom1->next;

      else

      return NULL;

    };


 system("PAUSE");

 return 0;

};

(Sawyer47) #2

Skopany kod, błędy składniowe i logiczne działania kodu. Np. skąd nagle w C operator delete [] i to jeszcze 'wywołujesz' go na zwykłym wskaźniku. W funkcjach szukaj modyfikujesz bezpośrednio przez wskaźnik strukturę danych. Chciałeś chyba ominąć pisania nawiasów klamrowych i wyszedł kod błędny składniowo w usun_element. Deklarujesz wszystko w funkcji main co jest niedopuszczalne, w C nie ma zagnieżdżania funkcji. Pewnie jeszcze by się coś znalazło i to tylko w ~60 liniach.