Funkcje opery


(Yacek1964) #1

poszukuję opisu po polsku sposobu wykożystania funkcji głosowych w operze 8.0