Gadu-Gadu 7.7 - wyłączanie sie przy uruchamianiu


(Recive1) #1

Witam mam problem gdy chce włączyć Gadu-Gadu wyskakuje mi taki komunikat :

gg caused an Access Violation (0xc0000005) 

in module gg.exe at 001b:0043547f.


Exception handler called in Management.cpp - AfxWinMain.

Error occurred at 12/21/2007 12:25:14.

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe, run by Sebek.

Operating system: Windows XP (5.1.2600).

2 processor(s), type 586.

23% memory in use.

2048 MBytes physical memory.

1559 MBytes physical memory free.

3430 MBytes paging file.

3041 MBytes paging file free.

2048 MBytes user address space.

1917 MBytes user address space free.

Read from location 6b61fca3 caused an access violation.


Context:

EDI: 0x6b61fca3 ESI: 0x00607bc0 EAX: 0x6944627a

EBX: 0x005853b8 ECX: 0x021d9a29 EDX: 0x021d9a2c

EIP: 0x0043547f EBP: 0x0032cec0 SegCs: 0x0000001b

EFlags: 0x00010216 ESP: 0x0032ceb4 SegSs: 0x00000023


Bytes at CS:EIP:

80 3f 00 75 d5 80 3f 00 75 65 ff 75 0c 8b df 2b 


Stack Trace : 004355a7 0048ec1a 0050fbea 77d451cd

        : 77d44af2 77d475bf 77d38709 77d387eb

        : 77d3c00e 77d3e366 0050ad05 0050cb89

        : 0050adfe 0048f12b 0050d4aa 0050d537

        : 77d38709 77d387eb 77d3b368 77d3b3b4

        : 7c90eae3 77d458ef 77d5ec20 77d4fd5c

        : 00510205 00510499 0043de7c 00510b25

        : 00517903 0050e0e6 0050eaa6 0050adfe

Co mogę zrobić proszę o pomoc


(Sebos99) #2

Przeinstalować gg z czyszczeniem rejestru włącznie.


(Seba86mu) #3

Masz zainstalowaną najnowszą wesję Gadu-Gadu 7.7 Build 3725 ?


(Recive1) #4

Tak ale już rozwiązałem problem , ustawiłem zgodność z Windows 98