Gadwin-PrintScreen - nie zawsze robi screen "aktywnych okien"


(Djzon) #1

Gadwin-PrintScreen

robi screen ale nie zawsze "łapie" AKTYWNE OKNA"(active window) programów... Jak to rozwiązać?

Prawdopodobnie program także jest przyczyną powstawania artefaktów (konflikt?) (np. czarny pasek) na programach...