Gdy HiJackThis nie ma dostepu


(Vicuss) #1

Witam wszystkich

Nie raz z pracą z HiJackThis, CF itd. natknąłem się na brak dostępu do danego pliku. Są to najczęściej pliki typu WinSecure.exe, które pojawiają się w katalogu System32 w głównym katalogu Windowsa. Pliki te można usunąć używając choćby TotalCmd. A mianowicie:

  1. Odpalamy TotalCmd

  2. Odpalamy Menadżera zadań

  3. Wyłączamy Eksploratora poprzez Menadżera zadań: Procesy -> explorer.exe

  4. Przechodzimy do Total Commandera

  5. Dochodzimy do katalogu System32, skąd usuwamy aplikację (wcześniej wspomniane WinSecure.exe itp.)

  6. Przechodzimy do Menadżera zadań: Aplikacje -> PPM -> Nowe zadanie -> [ŚCIEŻKA WINDOWS]\explorer.exe

  7. Cieszymy się usunięciem :slight_smile: