Gdzie dodać polecenie do autostartu aby się samo uruchamiało

Gdzie dodać polecenie do autostartu aby się samo uruchamiało po starcie systemu w systemie debian?

Chce np. dodać do autostaru polecenie

Przykładowe :stuck_out_tongue:

cd / ;

cd /home/ ;

ls ;

I żeby przy starcie system to wykonał

wklej toto w rc.local

Dziękuje, działa :slight_smile: