Gdzie jest błąd w tym prostym kodzie?


(Bochenekmarcin) #1

witam,

nie mogę znaleźć błędu w kodzie, albo mi tablicy nie sortuje albo sortuje tylko tego nie wyświetla, nie wiem gdzie może być błąd, proszę więc o pomoc, nie jestem doświadczony w programowaniu więc błąd może być banalny.

z góry dzięki

program SortowanieFlagami; {autor: mb}


{$APPTYPE CONSOLE}


uses

 SysUtils,

 Math;


var

 a:array of integer;

 f,t:integer;


procedure generuj01 (var a:array of integer);

 var

  i:integer;

 begin

  randomize;

  for i:=0 to high(a) do

   a[i]:=random(2);

 end;


procedure generuj012 (var a:array of integer);

 var

  i:integer;

 begin

  randomize;

  for i:=0 to high(a) do

   a[i]:=random(3);

 end;


procedure wyswietl (var a:array of integer);

 var

  i:integer;

 begin

  for i:=0 to high(a) do

   write(a[i],' ');

   writeln;

 end;


procedure flagapolska(a:array of integer);

 var

  k0,p1,x:integer;

 begin

  k0:=-1;

  p1:=high(a)+1;

  while k0
  begin

   repeat k0:=k0+1 until (a[k0]=1) or (k0=high(a));

   repeat p1:=p1-1 until (a[p1]=0) or (p1=0);

   if k0
   begin

    x:=a[k0];

    a[k0]:=a[p1];

    a[p1]:=x;

   end;

  end;

 end;


procedure flagafrancuska(a:array of integer);

 var

  k0,k1,p2,x1,x2:integer;

 begin

  k0:=-1;

  k1:=0;

  p2:=high(a)+1;

  while k1
  begin

   if a[k1]=0 then

    begin

     inc(k0);

     x1:=a[k0];

     a[k0]:=a[k1];

     a[k1]:=x1;

     inc(k1);

    end

   else

    if a[k1]=1 then inc(k1)

   else

    begin

     dec(p2);

     x2:=a[k1];

     a[k1]:=a[p2];

     a[p2]:=x2;

    end;

  end;

 end;
begin

 Writeln('Program sortujacy flagami');

 Writeln('Wybierz 1 dla sortowania FLAGA POLSKA');

 Writeln('Wybierz 2 dla sortowania FLAGA FRANCUSKA');

 Readln(f);

 writeln;

 case f of

  1:begin

    writeln('Wybrales sortowanie FLAGA POLSKA');

    writeln('Podaj dlugosc tablicy');

    readln(t);

    setlength(a,t);

    generuj01(a);

    writeln;

    writeln('Wylosowano nastepujaca tablice do posortowania');

    wyswietl(a);

    flagapolska(a);

    writeln;

    writeln('Oto posortowana tablica:');

    wyswietl(a);

    writeln;

   end;

  2:begin

    writeln('Wybrales sortowanie FLAGA FRANCUSKA');

    writeln('Podaj dlugosc tablicy');

    readln(t);

    setlength(a,t);

    generuj012(a);

    writeln;

    writeln('Wylosowano nastepujaca tablice do posortowania');

    wyswietl(a);

    flagafrancuska(a);

    writeln;

    writeln('Oto posortowana tablica:');

    wyswietl(a);

    writeln;

   end;

  else writeln('Zly znak wprowadzony z klawiatury! Wybierz 1 lub 2.');

 end;

writeln('Dziekuje za skorzystanie z programu');

writeln('Nacisnij ENTER, aby zakonczyc...');

readln;

end.

(Bochenekmarcin) #2

nikt nie potrafi pomoc? wydawalo mi sie ze nic w tym trudnego nie ma :frowning:


(Kuna 87) #3

Nie znam sie moze aż tak .. ale według mnie to troche namieszałeś ... po pętli for z tego co wiem to używa sie begin..


(Benji8) #4

jeśli w pętli będzie więcej niż jedna instrukcja to zgadzam się, trzeba wtedy użyć begin,

mbs600 - powiedz lepiej jaki błąd wyskakuje


(Bochenekmarcin) #5

wszystko chodzi i sie kompiluje, program startuje ale:

 1. albo nie sortuje bo przed sortowaniem i po sortowaniu jest wyświetlana taka sama tablica

 2. albo sortuje ale nie wyswietla nowej tablicy- nie wydobywa jej z pamięci.

wrzućie sobie do jakiegoś środowiska programistycznego i zobaczycie :slight_smile: nie wiem co z tym zrobić :confused: