Gdzie jest usługa "ReadyBoost" i jak ją wyłączyć?


(Djzon) #1

Gdzie jest usługa "ReadyBoost" i jak ją wyłączyć?


(Odyniec_Stary) #2

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/turn-readyboost-on-off-storage-device#1TC=windows-7


(Djzon) #3

To nie jest żadne rozwiązanie, ja pytam o usługę…

Prefetch i Superfetch - mam WYŁĄCZONY!

Mam tysiące takich komunikatów…

Został osiągnięty maksymalny rozmiar pliku sesji „ReadyBoot”. Z tego powodu zdarzenia mogły zostać utracone (niezarejestrowane) w pliku „C:\Windows\Prefetch\ReadyBoot\ReadyBoot.etl”. Maksymalny rozmiar pliku wynosi obecnie 20971520 B

.


(Odyniec_Stary) #4

Uruchom REGEDIT i odszukaj kolejno:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\rdyboost

 

w wartości START zmień na 0.


(system) #5

https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/bcc0b664-9082-46bb-a3f1-465bd4621f42/ready-boot-event-4-kernelevent-tracing


(Djzon) #6

 

Domyślnie mam 0

 

a klucz?

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\ReadyBoot{2a274310-42d5-4019-b816-e4b8c7abe95c}


(system) #7

.