Gdzie się znajdują orginalne pliki w WMM XP


(esc) #1

Gdzie się znajdują orginalne pliki programu Windows Movie Maker XP, odpowiedzialne za utworzenie tytułów i napisów końcowych?