Gdzie ustawia się rwin w windows 7?

Gdzie ustawia się rwin [Default TCP Receive Window (RWIN)] w windows 7 ?

Klik Poczytaj, tłumaczyło Google. :slight_smile:

zrobiłem to co tu jest i nadal mam niskie rwin :frowning: