Gdzie ustawia się rwin w windows 7?


(Qqqwww5) #1

Gdzie ustawia się rwin [Default TCP Receive Window (RWIN)] w windows 7 ?


(Semtex) #2

Klik Poczytaj, tłumaczyło Google. :slight_smile:


(Qqqwww5) #3

zrobiłem to co tu jest i nadal mam niskie rwin :frowning: