Gdzie w Windows XP jest dźwiek trumpet?


(hammer52) #1

Poszukuję dźwięku trąbki w Windows XP. Dźwięku chciałem użyć w kliencie poczty Mozilla Thunderbird żeby ten dźwięk informował mnie o nadejściu poczty.