Gdzie wpisujemy formuły w Access (2010)?


(forami) #1

Witam, mamy np. widok projektu tabeli:


(drunkula) #2

Formuły Panie to w excelu…

Musisz wykonać kwerende aktualizującą, albo zamiast widoku tabeli korzystać z kwerendy wybierającej, która policzy to automatycznie. To drugie będzie bardziej “eleganckie”, definiujesz pole tak jak napisałeś, ale bez naku równości, za to z nazwą:

SamNaOsobe: [Ilość samochodów] / [Ilość osób w rodzinie]

Nazwa nie ma większego znaczenia - ma mówić Tobie co tam jest, w formularzach i na raportach możesz to sobie zmienić.

Nie wiem jaka teraz jest moda, ale używanie spacji i polskich fontów w nazwach tabel / pól kiedyś potrafiło napsuć krwi.