Gdzie znajdę listę stron internetowych/aplikacji którym wyraziłem zgodę na powiadomienia systemowe?

Kłaniam się.
Czasami jakaś strona którą odwiedzam pyta o pozwolenie na powiadamianie mnie w obszarze powiadomień systemowych, wyskakujący “dymek”. Niekiedy to się przydaje, lecz niekiedy jednak to chybiona decyzja. Dla przykładu soundcloud potrafi powiadomić co aktualnie zaczyna odtwarzać. Powiadomienie to obarczane jest też systemowym dźwiękiem, który za pewne można łatwo zastąpić innym bądź wyciszyć. W przypadku słuchania muzyki ten “ding” pomiędzy kolejnymi tytułami jest zbędny. Jednak chcę zachować powiadomienie dźwiękiem, gdyż kilka powiadomień jest istotnych, a nie patrzę bez przerwy w monitor.
Gdzie i jak mogę cofnąć stronie/programowi/aplikacji zezwolenie na powiadomienia w obszarze powiadomień systemowym (o ile dobrze używam “obszar powiadomień systemowy” :slight_smile: )? Gdzie znajdę listę tych moich zgód na powiadomienia?

1 polubienie

Zacznij od tego:

1 polubienie

Dziękuję za pomoc :slight_smile:
Czuję się trochę jak burak, rozwiązanie mojego “problemu” było łatwiejsze jak ugotowanie wody na kawusię.