Gdzie znajduje się dziennik,w którym zapisywane są błędy?

Podczas uruchamiania gry pojawia się informacja,że nastapił problem w uruchamianiu,sprawdzić błąd w dzienniku

 

Laptop ASUS r550 J

Windows 8

 

Gdzie to sprawdzić?

Panel sterowania - narzędzia administracyjne- podgląd zdarzeń.

Dzięki :smiley: