Generator miniaturek nie generuje poprawnie PNG


(northwest) #1

Witam serdecznie,

Mam taki skrypt do generowania miniaturek plików graficznych:

 

function upload_obrazka_miniaturka($file, $filetemp, $path, $newname, $wymiar) {
  if ($file != "") {
    if ($filetemp != "") {
      if (is_uploaded_file($filetemp)) {
        move_uploaded_file($filetemp, $path . "/" . $newname);
 
        //////////////////////////////////
        if (preg_match("/php/", $file) || preg_match("/Php/", $file) || preg_match("/PHp/", $file) || preg_match("/PHP/", $file) || preg_match("/pHP/", $file) || preg_match("/phP/", $file) || preg_match("/pHp/", $file)) {
          unlink($path . "/" . $newname);
          return "BŁĘDNY PLIK - PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE!!";
          exit();
        }
        $sizette = getimagesize($path . "/" . $newname);
        if($sizette['mime'] != "image/jpeg" && $sizette['mime'] != "image/jpg" && $sizette['mime'] != "image/png" && $sizette['mime'] != "image/png"){
          unlink($path . "/" . $newname);
          return "BŁĘDNY PLIK - PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE!!";
          exit();
        }
        $rozm = filesize($path . "/" . $newname);
        if($rozm > 2500000){
          unlink($path . "/" . $newname);
          return "PLIK ZA DUŻY- PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE!!";
          exit();
        }
        //////////////////////////////////
 
        $file = strtolower($file);
        $nazwaobrazka = explode('.', $newname);
 
        //Przypisujemy do zmiennej $img_path ścieżke do obrazka
        $img_path = $path . "/" . $newname;
 
        //Tworzymy scieżkę do miniaturki
        $thumb_path = $path . "/mini_" . $nazwaobrazka['0'] . '.' . $nazwaobrazka['1'];
 
        //ustalamy maksymalny dopuszczalny rozmiar miniatury
        $max_width = $max_height = $wymiar;
 
        //Sprawdzamy czy obraz istnieje
        //if (!file_exists($img_path))
        // die('Plik obrazu nie istnieje');
        //Pobieramy informacjie o obrazie
        $img_attr = getimagesize($img_path);
 
        //Sprawdzamy czy obraz jest wiekszy na szerokość czy na wysokość 
        // i zmniejszamy odpowiednio rozmiar
        // $img_attr[0] - szerokosc, $img_attr[1] - wysokość
        if ($img_attr[0] > $img_attr[1]) {
          $scale = $img_attr[0] / $max_width;
        } else {
          $scale = $img_attr[1] / $max_height;
        }
 
        //Tworzymy obraz miniaturki
        $w = floor($img_attr[0] / $scale);
        $h = floor($img_attr[1] / $scale);
        $thumb = imagecreatetruecolor($w, $h);
 
 
        if($nazwaobrazka['1'] == "jpg" || $nazwaobrazka['1'] == "jpeg"){
        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefromjpeg($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);
 
        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagejpeg($thumb, $thumb_path, 85);
        }
        /////////////////
 
        if($nazwaobrazka['1'] == "png"){
        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefrompng($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);
 
        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagepng($thumb, $thumb_path, 85);
				}
 
 
        $nazwaobrazka = explode('.', $newname);
 
        //Przypisujemy do zmiennej $img_path ścieżke do obrazka
        $img_path = $path . "/" . $newname;
 
        //Tworzymy scieżkę do miniaturki
        $thumb_path = $path . "" . $nazwaobrazka['0'] . '.' . $nazwaobrazka['1'];
 
        //ustalamy maksymalny dopuszczalny rozmiar miniatury
        $max_width = $max_height = 800;
 
        //Sprawdzamy czy obraz istnieje
        //if (!file_exists($img_path))
        // die('Plik obrazu nie istnieje');
        //Pobieramy informacjie o obrazie
        $img_attr = getimagesize($img_path);
 
        //Sprawdzamy czy obraz jest wiekszy na szerokość czy na wysokość 
        // i zmniejszamy odpowiednio rozmiar
        // $img_attr[0] - szerokosc, $img_attr[1] - wysokość
        if ($img_attr[0] > $img_attr[1]) {
          $scale = $img_attr[0] / $max_width;
        } else {
          $scale = $img_attr[1] / $max_height;
        }
 
        //Tworzymy obraz miniaturki
        $w = floor($img_attr[0] / $scale);
        $h = floor($img_attr[1] / $scale);
        $thumb = imagecreatetruecolor($w, $h);
 
 
 
        if($nazwaobrazka['1'] == "jpg" || $nazwaobrazka['1'] == "jpeg"){
        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefromjpeg($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);
 
        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagejpeg($thumb, $thumb_path, 85);
        }
 
 
 
        if($nazwaobrazka['1'] == "png"){
 
        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefrompng($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);
 
        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagepng($thumb, $thumb_path, 85);
 
        }
 
        /////////////////
 
        return $img_path;
      } else {
        echo"<center><b>Nie można dodać pliku!!</b> Błąd: " . $file . " </center> <br/>";
      }
    }
  }
}

Ale nie generuje mi miniaturki… Wie ktoś może dlaczego?

Pliki jpg generuje poprawnie - problem jest tylko z PNG.

 

 

Bardzo proszę o pomoc,

 

Northwest 


(fedora24x) #2

Poczytaj i spróbuj według tego:

 

http://webroad.pl/inne/490-generowanie-miniaturek-php

http://www.server2go-web.de/

 

Próbowałe z *.png na Server2Go (link powyżej) i działa poprawnie

może masz nie aktualne wydanie interpretera php?