GG 10.5 przestało działać


(Djzon) #1

GG 10.5 przestało działać. Nie mogę uruchomić odrazu pokazuje się bład. Nawet ponowna instalacja nie pomaga , wciąż pokazuje się błąd.

gg.exe caused an Access Violation (0xc0000005) 

in module QtCore4.dll at 0023:67084a01.


Exception handler called in UnhandledExceptionFilterRecord.

Error occurred at 2013-01-22 01:49:26 GMT.

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\gg.exe

Operating system: unknown Windows version (6.1.7601).

4 processor(s), type 586.

26% memory in use.

0 MBytes physical memory.

0 MBytes physical memory free.

0 MBytes paging file.

0 MBytes paging file free.

2048 MBytes user address space.

1629 MBytes user address space free.

Read from location 1250c996 caused an access violation.GUID list: 6354623


Module 1

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\networkdao.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x000c7000

Checksum: 0x000cd9fc Time Stamp: 0x4e11ee83

File Size: 815712 File Time: 2011-07-04 18:45:36

Version Information:

  Company: GG Network S.A.

  Product: GG Network DAO Dynamic Link Library

  FileDesc: GG Network DAO Dynamic Link Library

  FileVer: 10.5.2.13164

  ProdVer: 10.5.2.13164


Module 2

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\gg.exe

Image Base: 0x00400000 Image Size: 0x00cf7000

Checksum: 0x00cc56b4 Time Stamp: 0x4e11fbd9

File Size: 13374048 File Time: 2011-07-04 18:45:30

Version Information:

  Company: GG Network S.A.

  Product: Gadu-Gadu 10

  FileDesc: Gadu-Gadu 10

  FileVer: 10.5.2.13164

  ProdVer: 10.5.2.13164


Module 3

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\QtScript4.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x001b3000

Checksum: 0x001bc1d9 Time Stamp: 0x4d52b12d

File Size: 1781760 File Time: 2011-02-17 10:00:28

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 4.7.1.0

  ProdVer: 4.7.1.0


Module 4

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\libhunspell.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00052000

Checksum: 0x000579c4 Time Stamp: 0x4b14eb7c

File Size: 327680 File Time: 2011-02-17 10:00:46

Version Information:

  Company: http://hunspell.sourceforge.net/

  Product: Hunspell Dynamic Link Library

  FileDesc: libhunspell

  FileVer: 1.2.8.0

  ProdVer: 1.2.8.0


Module 5

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\LIBEAY32.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x0011e000

Checksum: 0x00124138 Time Stamp: 0x4c518061

File Size: 1163264 File Time: 2011-02-17 09:59:32

Version Information:

  Company: The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/

  Product: The OpenSSL Toolkit

  FileDesc: OpenSSL Shared Library

  FileVer: 1.0.0.1

  ProdVer: 1.0.0.1


Module 6

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\libcurl.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x0004e000

Checksum: 0x00000000 Time Stamp: 0x4c51868e

File Size: 319488 File Time: 2011-02-17 10:00:44

Version Information:

  Company: The cURL library, http://curl.haxx.se/

  Product: The cURL library

  FileDesc: libcurl Shared Library

  FileVer: 7.21.0.0

  ProdVer: 7.21.0.0


Module 7

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\SSLEAY32.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x0003e000

Checksum: 0x0004a8dd Time Stamp: 0x4c51807d

File Size: 253952 File Time: 2011-02-17 09:59:32

Version Information:

  Company: The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/

  Product: The OpenSSL Toolkit

  FileDesc: OpenSSL Shared Library

  FileVer: 1.0.0.1

  ProdVer: 1.0.0.1


Module 8

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\zlib1.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00013000

Checksum: 0x0000f587 Time Stamp: 0x42de1dda

File Size: 59904 File Time: 2011-02-17 09:59:32

Version Information:

  Company:  

  Product: zlib

  FileDesc: zlib data compression library

  FileVer: 1.2.3.0

  ProdVer: 1.2.3.0


Module 9

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\ggipcradioproxy.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x0001e000

Checksum: 0x0002c257 Time Stamp: 0x4d9af92e

File Size: 123488 File Time: 2011-07-04 18:46:18

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 0.0.0.0

  ProdVer: 0.0.0.0


Module 10

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\ggcommon.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00056000

Checksum: 0x0005d053 Time Stamp: 0x4d9af8f3

File Size: 356960 File Time: 2011-07-04 18:46:10

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 0.0.0.0

  ProdVer: 0.0.0.0


Module 11

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\ggcrypto.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x0000a000

Checksum: 0x00008bbd Time Stamp: 0x4d9af8f9

File Size: 27744 File Time: 2011-07-04 18:46:12

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 0.0.0.0

  ProdVer: 0.0.0.0


Module 12

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\gglog.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00035000

Checksum: 0x0003c7e7 Time Stamp: 0x4d9af90b

File Size: 217696 File Time: 2011-07-04 18:46:20

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 0.0.0.0

  ProdVer: 0.0.0.0


Module 13

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\ggipc.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00008000

Checksum: 0x0000a9bf Time Stamp: 0x4d9af90b

File Size: 17504 File Time: 2011-07-04 18:46:16

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 0.0.0.0

  ProdVer: 0.0.0.0


Module 14

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\ggsip.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00465000

Checksum: 0x00455865 Time Stamp: 0x4e11e5c2

File Size: 4514400 File Time: 2011-07-04 18:46:24

Version Information:

  Company: GG Network S.A.

  Product: GGSIP Library

  FileDesc: GGSIP Library

  FileVer: 10.5.2.13164

  ProdVer: 10.5.2.13164


Module 15

C:\Program Files (x86)\UX Pack\RocketDock\RocketDock.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00012000

Checksum: 0x00011719 Time Stamp: 0x46db07a0

File Size: 69632 File Time: 2007-09-02 13:57:36

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 0.0.0.0

  ProdVer: 0.0.0.0


Module 16

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\imageformats\qgif4.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x0000a000

Checksum: 0x0001621b Time Stamp: 0x4c5acd0e

File Size: 27648 File Time: 2011-02-17 09:59:40

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 4.6.3.0

  ProdVer: 4.6.3.0


Module 17

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\imageformats\qjpeg4.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00023000

Checksum: 0x00027dd2 Time Stamp: 0x4c5acd09

File Size: 143360 File Time: 2011-02-17 09:59:40

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 4.6.3.0

  ProdVer: 4.6.3.0


Module 18

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\imageformats\qmng4.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00043000

Checksum: 0x00052546 Time Stamp: 0x4c5acd19

File Size: 274432 File Time: 2011-02-17 09:59:40

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 4.6.3.0

  ProdVer: 4.6.3.0


Module 19

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\imageformats\qsvg4.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00008000

Checksum: 0x0000a04b Time Stamp: 0x4c5acd20

File Size: 18944 File Time: 2011-02-17 09:59:40

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 4.6.3.0

  ProdVer: 4.6.3.0


Module 20

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\imageformats\qtiff4.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x0004c000

Checksum: 0x0004c1a3 Time Stamp: 0x4c5acd2e

File Size: 311296 File Time: 2011-02-17 09:59:40

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 4.6.3.0

  ProdVer: 4.6.3.0


Module 21

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\QtWebKit4.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00e14000

Checksum: 0x00e17fbb Time Stamp: 0x4da85316

File Size: 14749696 File Time: 2011-04-16 04:04:30

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 4.7.1.0

  ProdVer: 4.7.1.0


Module 22

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\dbghelp.dll

Image Base: 0x59bc0000 Image Size: 0x000a1000

Checksum: 0x000a750f Time Stamp: 0x41109379

File Size: 640000 File Time: 2011-02-17 10:00:44

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Windows Image Helper

  FileVer: 5.1.2600.2180

  ProdVer: 5.1.2600.2180


Module 23

C:\Windows\system32\es.dll

Image Base: 0x60d70000 Image Size: 0x00047000

Checksum: 0x0004d4eb Time Stamp: 0x4a5bda4e

File Size: 271360 File Time: 2009-07-14 02:15:19

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: COM+

  FileVer: 2001.12.8530.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 24

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\QtXml4.dll

Image Base: 0x61000000 Image Size: 0x00060000

Checksum: 0x0006e160 Time Stamp: 0x4d52ab7c

File Size: 393216 File Time: 2011-02-17 10:00:28

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 4.7.1.0

  ProdVer: 4.7.1.0


Module 25

C:\Windows\System32\perfos.dll

Image Base: 0x63be0000 Image Size: 0x00009000

Checksum: 0x0000eb01 Time Stamp: 0x4a5bdadb

File Size: 28672 File Time: 2009-07-14 02:16:12

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Biblioteka DLL obiektów wydajności systemu Windows

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 26

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\QtNetwork4.dll

Image Base: 0x64000000 Image Size: 0x00101000

Checksum: 0x00102217 Time Stamp: 0x4d556465

File Size: 1044480 File Time: 2011-02-17 10:00:26

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 4.7.1.0

  ProdVer: 4.7.1.0


Module 27

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\QtGui4.dll

Image Base: 0x65000000 Image Size: 0x008b0000

Checksum: 0x008b73bd Time Stamp: 0x4d52ae7d

File Size: 9097216 File Time: 2011-02-17 10:00:24

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 4.7.1.0

  ProdVer: 4.7.1.0


Module 28

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\QtSvg4.dll

Image Base: 0x66000000 Image Size: 0x00050000

Checksum: 0x00058754 Time Stamp: 0x4d36f599

File Size: 327680 File Time: 2011-02-17 10:00:28

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 4.7.1.0

  ProdVer: 4.7.1.0


Module 29

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\QtCore4.dll

Image Base: 0x67000000 Image Size: 0x00271000

Checksum: 0x00274474 Time Stamp: 0x4d52ab6d

File Size: 2560000 File Time: 2011-02-17 10:00:24

Version Information:

  Company:  

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 4.7.1.0

  ProdVer: 4.7.1.0


Module 30

C:\Windows\system32\midimap.dll

Image Base: 0x6ee30000 Image Size: 0x00007000

Checksum: 0x0000580e Time Stamp: 0x4a5bda84

File Size: 16896 File Time: 2009-07-14 02:15:40

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Microsoft MIDI Mapper

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 31

C:\Windows\system32\msacm32.drv

Image Base: 0x6ee40000 Image Size: 0x00008000

Checksum: 0x000106aa Time Stamp: 0x4a5bda4f

File Size: 20992 File Time: 2009-07-14 02:14:08

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Mapowanie dźwięku Microsoft

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 32

C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL

Image Base: 0x6ee50000 Image Size: 0x00036000

Checksum: 0x0003cd0f Time Stamp: 0x4ce7b725

File Size: 195584 File Time: 2010-11-21 04:23:55

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Sesja audio

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 33

C:\Windows\system32\AVRT.dll

Image Base: 0x6ee90000 Image Size: 0x00007000

Checksum: 0x0000910a Time Stamp: 0x4a5bd998

File Size: 14336 File Time: 2009-07-14 02:14:58

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Multimedia Realtime Runtime

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 34

C:\Windows\system32\ksuser.dll

Image Base: 0x6eea0000 Image Size: 0x00004000

Checksum: 0x0000dc4d Time Stamp: 0x4a5bdab3

File Size: 4608 File Time: 2009-07-14 02:15:35

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: User CSA Library

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 35

C:\Windows\system32\wdmaud.drv

Image Base: 0x6eeb0000 Image Size: 0x00030000

Checksum: 0x0002d412 Time Stamp: 0x4ce7ba26

File Size: 172032 File Time: 2010-11-21 04:24:00

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Sterownik systemu audio Winmm

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 36

C:\Windows\system32\MMDevAPI.DLL

Image Base: 0x6eee0000 Image Size: 0x00039000

Checksum: 0x0003dfbb Time Stamp: 0x4ce7b892

File Size: 213504 File Time: 2010-11-21 04:23:51

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Interfejs API MMDevice

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 37

C:\Windows\SysWOW64\devenum.dll

Image Base: 0x6ef20000 Image Size: 0x00014000

Checksum: 0x000192c5 Time Stamp: 0x4a5bd9be

File Size: 66560 File Time: 2009-07-14 02:15:10

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Wyliczanie urządzeń.

  FileVer: 6.6.7600.16385

  ProdVer: 6.6.7600.16385


Module 38

C:\Windows\System32\wship6.dll

Image Base: 0x6f650000 Image Size: 0x00006000

Checksum: 0x0000eb19 Time Stamp: 0x4a5bdb56

File Size: 10752 File Time: 2009-07-14 02:16:20

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Biblioteka DLL pomocy usługi Winsock2 (TL/IPv6)

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 39

C:\Windows\system32\msdmo.dll

Image Base: 0x6f760000 Image Size: 0x0000b000

Checksum: 0x000104a7 Time Stamp: 0x4ce7b8e5

File Size: 30720 File Time: 2010-11-21 04:24:02

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: DMO Runtime

  FileVer: 6.6.7601.17514

  ProdVer: 6.6.7601.17514


Module 40

C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll

Image Base: 0x6fe00000 Image Size: 0x00006000

Checksum: 0x0000e330 Time Stamp: 0x4a5bd9b4

File Size: 10240 File Time: 2009-07-14 02:15:09

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: DCI Manager

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 41

C:\Windows\system32\DDRAW.dll

Image Base: 0x6fe10000 Image Size: 0x000e7000

Checksum: 0x000834da Time Stamp: 0x4a5bd9b8

File Size: 531968 File Time: 2009-07-14 02:15:10

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Microsoft DirectDraw

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 42

C:\Windows\system32\SensApi.dll

Image Base: 0x700d0000 Image Size: 0x00006000

Checksum: 0x0000fc8d Time Stamp: 0x4a5bdb11

File Size: 10752 File Time: 2009-07-14 02:16:13

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: SENS Connectivity API DLL

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 43

C:\Windows\system32\dwmapi.dll

Image Base: 0x700e0000 Image Size: 0x00013000

Checksum: 0x0001eb6f Time Stamp: 0x4a5bda07

File Size: 67072 File Time: 2009-07-14 02:15:13

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Interfejs API menedżera okien Microsoft Desktop Window Manager

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 44

C:\Windows\system32\MSACM32.dll

Image Base: 0x701b0000 Image Size: 0x00014000

Checksum: 0x0001dea3 Time Stamp: 0x4a5bda4e

File Size: 72192 File Time: 2009-07-14 02:15:42

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Filtr audio ACM Microsoft

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 45

C:\Windows\system32\uxtheme.dll

Image Base: 0x70220000 Image Size: 0x00080000

Checksum: 0x000479e1 Time Stamp: 0x4a5bdb3c

File Size: 245760 File Time: 2009-07-14 02:11:24

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Biblioteka Microsoft UxTheme

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 46

C:\Windows\system32\rasadhlp.dll

Image Base: 0x70960000 Image Size: 0x00006000

Checksum: 0x0000fb04 Time Stamp: 0x4a5bdad6

File Size: 11776 File Time: 2009-07-14 02:16:12

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Remote Access AutoDial Helper

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 47

C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll

Image Base: 0x70970000 Image Size: 0x00038000

Checksum: 0x00043802 Time Stamp: 0x4ce7b832

File Size: 216576 File Time: 2010-11-21 04:24:08

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Interfejs API trybu użytkownika funkcji FWP/IPSec

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 48

C:\Windows\system32\PROPSYS.dll

Image Base: 0x709b0000 Image Size: 0x000f5000

Checksum: 0x000fa310 Time Stamp: 0x4ce7b983

File Size: 988160 File Time: 2010-11-21 04:24:08

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Wyszukiwanie Windows®

  FileDesc: System właściwości firmy Microsoft

  FileVer: 7.0.7601.17514

  ProdVer: 7.0.7601.17514


Module 49

C:\Windows\system32\profapi.dll

Image Base: 0x70b10000 Image Size: 0x0000b000

Checksum: 0x000126fb Time Stamp: 0x4a5bbf41

File Size: 31744 File Time: 2009-07-14 02:16:12

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: User Profile Basic API

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 50

C:\Windows\System32\winrnr.dll

Image Base: 0x70b20000 Image Size: 0x00008000

Checksum: 0x000059ac Time Stamp: 0x4a5bdb44

File Size: 20992 File Time: 2009-07-14 02:16:19

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: LDAP RnR Provider DLL

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 51

C:\Windows\system32\USERENV.dll

Image Base: 0x70b30000 Image Size: 0x00017000

Checksum: 0x0001bf8b Time Stamp: 0x4ce7ba28

File Size: 81920 File Time: 2010-11-21 04:24:16

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Userenv

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 52

C:\Windows\system32\DNSAPI.dll

Image Base: 0x70b50000 Image Size: 0x00044000

Checksum: 0x0004c8e2 Time Stamp: 0x4d6f2733

File Size: 270336 File Time: 2011-03-03 06:38:01

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Biblioteka DLL interfejsu API klienta usługi DNS

  FileVer: 6.1.7601.17570

  ProdVer: 6.1.7601.17570


Module 53

C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll

Image Base: 0x70de0000 Image Size: 0x00012000

Checksum: 0x00011079 Time Stamp: 0x4a5bdaf6

File Size: 65024 File Time: 2009-07-14 02:16:12

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Dostawca obszaru nazw PNRP

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 54

C:\Windows\system32\napinsp.dll

Image Base: 0x70e20000 Image Size: 0x00010000

Checksum: 0x0000eecd Time Stamp: 0x4a5bda6d

File Size: 52224 File Time: 2009-07-14 02:16:02

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Dostawca podkładek nazewnictwa poczty e-mail

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 55

C:\Windows\system32\NLAapi.dll

Image Base: 0x70e30000 Image Size: 0x00010000

Checksum: 0x0001a6c8 Time Stamp: 0x4f0fd6da

File Size: 52224 File Time: 2012-01-13 08:12:03

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Network Location Awareness 2

  FileVer: 6.1.7601.17761

  ProdVer: 6.1.7601.17761


Module 56

C:\Windows\System32\wshtcpip.dll

Image Base: 0x70e60000 Image Size: 0x00005000

Checksum: 0x00008a44 Time Stamp: 0x4a5bdb5a

File Size: 9216 File Time: 2009-07-14 02:16:20

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Biblioteka DLL pomocy usługi Winsock2 (TL/IPv4)

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 57

C:\Windows\system32\RpcRtRemote.dll

Image Base: 0x71ba0000 Image Size: 0x0000e000

Checksum: 0x0000d0fe Time Stamp: 0x4ce7992f

File Size: 46080 File Time: 2010-11-21 04:24:14

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Remote RPC Extension

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 58

C:\Windows\system32\rsaenh.dll

Image Base: 0x71bb0000 Image Size: 0x0003b000

Checksum: 0x000401a8 Time Stamp: 0x4a5bdae0

File Size: 242936 File Time: 2009-07-14 02:17:54

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Microsoft Enhanced Cryptographic Provider

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 59

C:\Windows\system32\MSWSOCK.DLL

Image Base: 0x71bf0000 Image Size: 0x0003c000

Checksum: 0x000446f8 Time Stamp: 0x4ce7b8e8

File Size: 232448 File Time: 2010-11-21 04:24:09

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Microsoft Windows Sockets 2.0 Dostawca usługi

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 60

C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll

Image Base: 0x71c30000 Image Size: 0x00016000

Checksum: 0x00017990 Time Stamp: 0x4a5bda3d

File Size: 78848 File Time: 2009-07-14 02:15:07

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Cryptographic Service Provider API

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 61

C:\Windows\system32\WINNSI.DLL

Image Base: 0x71e40000 Image Size: 0x00007000

Checksum: 0x00006a64 Time Stamp: 0x4a5bdb43

File Size: 16896 File Time: 2009-07-14 02:16:19

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Network Store Information RPC interface

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 62

C:\Windows\system32\iphlpapi.dll

Image Base: 0x71e50000 Image Size: 0x0001c000

Checksum: 0x00025653 Time Stamp: 0x4ce7b859

File Size: 103936 File Time: 2010-11-21 04:24:32

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: IP Helper API

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 63

C:\Windows\system32\WINMM.dll

Image Base: 0x71e70000 Image Size: 0x00032000

Checksum: 0x00035432 Time Stamp: 0x4ce7ba42

File Size: 194048 File Time: 2010-11-21 04:24:16

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: MCI API DLL

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 64

C:\Windows\system32\WSOCK32.dll

Image Base: 0x71eb0000 Image Size: 0x00007000

Checksum: 0x00005f90 Time Stamp: 0x4a5bdb63

File Size: 15360 File Time: 2009-07-14 02:16:20

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Windows Socket 32-Bit DLL

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 65

C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7601.17514_none_ec83dffa859149af\COMCTL32.dll

Image Base: 0x71ec0000 Image Size: 0x00084000

Checksum: 0x0008a7b1 Time Stamp: 0x4ce7b82c

File Size: 530432 File Time: 2010-11-21 04:24:09

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Biblioteka standardowych formantów

  FileVer: 5.82.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 66

C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_d09154e044272b9a\MSVCR80.dll

Image Base: 0x72010000 Image Size: 0x0009b000

Checksum: 0x000a071f Time Stamp: 0x4dcddbf3

File Size: 632656 File Time: 2012-06-16 16:31:40

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Visual Studio® 2005

  FileDesc: Microsoft® C Runtime Library

  FileVer: 8.0.50727.6195

  ProdVer: 8.0.50727.6195


Module 67

C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_d09154e044272b9a\MSVCP80.dll

Image Base: 0x720b0000 Image Size: 0x00087000

Checksum: 0x0008d0cd Time Stamp: 0x4dcddc6c

File Size: 554832 File Time: 2012-06-16 16:31:40

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Visual Studio® 2005

  FileDesc: Microsoft® C++ Runtime Library

  FileVer: 8.0.50727.6195

  ProdVer: 8.0.50727.6195


Module 68

C:\Windows\system32\ntmarta.dll

Image Base: 0x745b0000 Image Size: 0x00021000

Checksum: 0x0002760c Time Stamp: 0x4a5bdae9

File Size: 121856 File Time: 2009-07-14 02:16:11

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Windows NT - dostawca MARTA

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 69

C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV

Image Base: 0x745e0000 Image Size: 0x00051000

Checksum: 0x0005ce01 Time Stamp: 0x4ce7ba4b

File Size: 320000 File Time: 2010-11-21 04:24:08

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Windows Spooler Driver

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 70

C:\Windows\system32\VERSION.dll

Image Base: 0x74640000 Image Size: 0x00009000

Checksum: 0x000138c1 Time Stamp: 0x4a5bdb2b

File Size: 21504 File Time: 2009-07-14 02:16:17

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Version Checking and File Installation Libraries

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 71

C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll

Image Base: 0x74710000 Image Size: 0x0000c000

Checksum: 0x00014593 Time Stamp: 0x4a5bbf41

File Size: 36864 File Time: 2009-07-14 02:15:07

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Base cryptographic API DLL

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 72

C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll

Image Base: 0x74720000 Image Size: 0x00060000

Checksum: 0x00024299 Time Stamp: 0x5037b18f

File Size: 96768 File Time: 2012-08-24 17:53:35

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Security Support Provider Interface

  FileVer: 6.1.7601.17940

  ProdVer: 6.1.7601.17940


Module 73

C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll

Image Base: 0x74780000 Image Size: 0x000f0000

Checksum: 0x000afaa0 Time Stamp: 0x4ce7ba59

File Size: 663040 File Time: 2010-11-21 04:24:11

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Czas wykonania zdalnego wywoływania procedury

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 74

C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll

Image Base: 0x748d0000 Image Size: 0x0008f000

Checksum: 0x0008f8ac Time Stamp: 0x4e58702a

File Size: 571904 File Time: 2011-08-27 05:26:27

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product:  

  FileDesc:  

  FileVer: 6.1.7601.17676

  ProdVer: 6.1.7601.17676


Module 75

C:\Windows\syswow64\USER32.dll

Image Base: 0x74960000 Image Size: 0x00100000

Checksum: 0x000d5873 Time Stamp: 0x4ce7ba59

File Size: 833024 File Time: 2010-11-21 04:24:20

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Współużytkowana biblioteka DLL klienta Windows USER API

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 76

C:\Windows\syswow64\LPK.dll

Image Base: 0x74af0000 Image Size: 0x0000a000

Checksum: 0x0001268a Time Stamp: 0x4a5bdb3b

File Size: 25600 File Time: 2009-07-14 02:11:23

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Language Pack

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 77

C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll

Image Base: 0x74b00000 Image Size: 0x0000c000

Checksum: 0x00017de5 Time Stamp: 0x4ce7b8c9

File Size: 34304 File Time: 2010-11-21 04:23:48

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: ASN.1 Runtime APIs

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 78

C:\Windows\syswow64\WININET.dll

Image Base: 0x74b10000 Image Size: 0x0011b000

Checksum: 0x0011fd22 Time Stamp: 0x50a2fa7c

File Size: 1129472 File Time: 2012-11-14 02:57:37

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Windows® Internet Explorer

  FileDesc: Rozszerzenia internetowe Win32

  FileVer: 9.0.8112.16457

  ProdVer: 9.0.8112.16457


Module 79

C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll

Image Base: 0x74c30000 Image Size: 0x000a0000

Checksum: 0x000a1449 Time Stamp: 0x4ce7b706

File Size: 640512 File Time: 2010-11-21 04:24:28

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Advanced Windows 32 Base API

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 80

C:\Windows\syswow64\IMM32.dll

Image Base: 0x74d00000 Image Size: 0x00060000

Checksum: 0x0002c2aa Time Stamp: 0x4ce7ba53

File Size: 119808 File Time: 2010-11-21 04:24:25

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Multi-User Windows IMM32 API Client DLL

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 81

C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll

Image Base: 0x74d60000 Image Size: 0x00027000

Checksum: 0x00030928 Time Stamp: 0x4ddb8851

File Size: 145920 File Time: 2011-05-24 11:39:38

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Configuration Manager DLL

  FileVer: 6.1.7601.17621

  ProdVer: 6.1.7601.17621


Module 82

C:\Windows\syswow64\kernel32.dll

Image Base: 0x74d90000 Image Size: 0x00110000

Checksum: 0x001180bc Time Stamp: 0x506dbe4f

File Size: 1114112 File Time: 2012-10-04 17:47:40

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Biblioteka DLL klienta Windows NT BASE API

  FileVer: 6.1.7601.17965

  ProdVer: 6.1.7601.17965


Module 83

C:\Windows\syswow64\NSI.dll

Image Base: 0x74ea0000 Image Size: 0x00006000

Checksum: 0x00004fe4 Time Stamp: 0x4a5bdad9

File Size: 8704 File Time: 2009-07-14 02:16:11

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: NSI User-mode interface DLL

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 84

C:\Windows\syswow64\WINTRUST.dll

Image Base: 0x74eb0000 Image Size: 0x0002d000

Checksum: 0x00037f3f Time Stamp: 0x5037b19b

File Size: 172544 File Time: 2012-08-24 17:57:48

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Microsoft Trust Verification APIs

  FileVer: 6.1.7601.17940

  ProdVer: 6.1.7601.17940


Module 85

C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll

Image Base: 0x74ee0000 Image Size: 0x00057000

Checksum: 0x0005db58 Time Stamp: 0x4ce7b9e2

File Size: 350208 File Time: 2010-11-21 04:23:48

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Biblioteka dodatkowych narzędzi powłoki

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 86

C:\Windows\syswow64\Crypt32.DLL

Image Base: 0x74f40000 Image Size: 0x0011e000

Checksum: 0x00125b4b Time Stamp: 0x4fc99664

File Size: 1159680 File Time: 2012-06-02 05:36:29

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Crypto API32

  FileVer: 6.1.7601.17856

  ProdVer: 6.1.7601.17856


Module 87

C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll

Image Base: 0x75060000 Image Size: 0x00035000

Checksum: 0x0003f60a Time Stamp: 0x4ce7ba68

File Size: 206848 File Time: 2010-11-21 04:23:55

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Biblioteka DLL 32-bitowej wersji usługi Windows Socket 2.0

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 88

C:\Windows\syswow64\comdlg32.dll

Image Base: 0x750a0000 Image Size: 0x0007b000

Checksum: 0x0007bc98 Time Stamp: 0x4ce7b82d

File Size: 485888 File Time: 2010-11-21 04:23:48

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Plik DLL wspólnych okien dialogowych

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 89

C:\Windows\syswow64\Normaliz.dll

Image Base: 0x75120000 Image Size: 0x00003000

Checksum: 0x0000f8d7 Time Stamp: 0x4a5bdad4

File Size: 2048 File Time: 2009-07-14 02:09:00

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Unicode Normalization DLL

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 90

C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll

Image Base: 0x75130000 Image Size: 0x00019000

Checksum: 0x00025332 Time Stamp: 0x4a5bdb04

File Size: 92160 File Time: 2009-07-14 02:16:13

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Host for SCM/SDDL/LSA Lookup APIs

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 91

C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll

Image Base: 0x75150000 Image Size: 0x000ac000

Checksum: 0x000a8f06 Time Stamp: 0x4eeaf722

File Size: 690688 File Time: 2011-12-16 08:52:58

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Windows NT CRT DLL

  FileVer: 7.0.7601.17744

  ProdVer: 6.1.8638.17744


Module 92

C:\Windows\syswow64\GDI32.dll

Image Base: 0x75200000 Image Size: 0x00090000

Checksum: 0x00059851 Time Stamp: 0x4ce7ba53

File Size: 311296 File Time: 2010-11-21 04:24:14

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: GDI Client DLL

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 93

C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll

Image Base: 0x75290000 Image Size: 0x00045000

Checksum: 0x0004a021 Time Stamp: 0x4ce7ba62

File Size: 269824 File Time: 2010-11-21 04:24:16

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Win32 LDAP API DLL

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 94

C:\Windows\syswow64\iertutil.dll

Image Base: 0x752e0000 Image Size: 0x001b8000

Checksum: 0x001b6372 Time Stamp: 0x50a2f7ee

File Size: 1793024 File Time: 2012-11-14 02:46:38

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Windows® Internet Explorer

  FileDesc: Run time utility for Internet Explorer

  FileVer: 9.0.8112.16457

  ProdVer: 9.0.8112.16457


Module 95

C:\Windows\syswow64\ole32.dll

Image Base: 0x754a0000 Image Size: 0x0015c000

Checksum: 0x00164a37 Time Stamp: 0x4ce7b96f

File Size: 1414144 File Time: 2010-11-21 04:24:01

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Microsoft OLE for Windows

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 96

C:\Windows\syswow64\USP10.dll

Image Base: 0x75600000 Image Size: 0x0009d000

Checksum: 0x000a2ada Time Stamp: 0x4ce7ba29

File Size: 626176 File Time: 2010-11-21 04:24:16

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft(R) Uniscribe Unicode script processor

  FileDesc: Uniscribe Unicode script processor

  FileVer: 1.626.7601.17514

  ProdVer: 1.626.7601.17514


Module 97

C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll

Image Base: 0x756a0000 Image Size: 0x000cc000

Checksum: 0x000cb820 Time Stamp: 0x4a5bda69

File Size: 828928 File Time: 2009-07-14 02:15:43

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Biblioteka DLL serwera MSCTF

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 98

C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll

Image Base: 0x75770000 Image Size: 0x0019d000

Checksum: 0x0019856c Time Stamp: 0x4ce7b9d9

File Size: 1667584 File Time: 2010-11-21 04:23:51

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Interfejs API Instalatora systemu Windows

  FileVer: 6.1.7601.17514

  ProdVer: 6.1.7601.17514


Module 99

C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL

Image Base: 0x75910000 Image Size: 0x00083000

Checksum: 0x0008558c Time Stamp: 0x4a5bd9b1

File Size: 522240 File Time: 2009-07-14 02:15:03

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: COM+ Configuration Catalog

  FileVer: 2001.12.8530.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 100

C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll

Image Base: 0x759a0000 Image Size: 0x00c4a000

Checksum: 0x00c4ee27 Time Stamp: 0x4fd2d1d9

File Size: 12873728 File Time: 2012-06-09 05:41:00

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Wspólna biblioteka DLL Powłoki systemu Windows

  FileVer: 6.1.7601.17859

  ProdVer: 6.1.7601.17859


Module 101

C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll

Image Base: 0x765f0000 Image Size: 0x00047000

Checksum: 0x00046cb8 Time Stamp: 0x506dbe50

File Size: 274944 File Time: 2012-10-04 17:47:41

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Biblioteka DLL klienta Windows NT BASE API

  FileVer: 6.1.7601.17965

  ProdVer: 6.1.7601.17965


Module 102

C:\Windows\syswow64\urlmon.dll

Image Base: 0x76640000 Image Size: 0x00111000

Checksum: 0x00118041 Time Stamp: 0x50a2fa94

File Size: 1103872 File Time: 2012-11-14 02:57:44

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Windows® Internet Explorer

  FileDesc: Rozszerzenia OLE32 dla Win32

  FileVer: 9.0.8112.16457

  ProdVer: 9.0.8112.16457


Module 103

C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll

Image Base: 0x76760000 Image Size: 0x00012000

Checksum: 0x0001812f Time Stamp: 0x4ddb887d

File Size: 64512 File Time: 2011-05-24 11:40:05

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Device Information Set DLL

  FileVer: 6.1.7601.17621

  ProdVer: 6.1.7601.17621


Module 104

C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL

Image Base: 0x77010000 Image Size: 0x00005000

Checksum: 0x0000ccd3 Time Stamp: 0x4a5bdace

File Size: 6144 File Time: 2009-07-14 02:16:12

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: Microsoft® Windows® Operating System

  FileDesc: Process Status Helper

  FileVer: 6.1.7600.16385

  ProdVer: 6.1.7600.16385


Module 105

C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

Image Base: 0x77040000 Image Size: 0x00180000

Checksum: 0x0014909f Time Stamp: 0x4ec49b8f

File Size: 1292080 File Time: 2011-11-17 06:38:39

Version Information:

  Company: Microsoft Corporation

  Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

  FileDesc: Biblioteka NT Layer DLL

  FileVer: 6.1.7601.17725

  ProdVer: 6.1.7601.17725===== [end of ERRORLOG.TXT] =====

(M4TEVUS) #2

@djzon logi wklejaj w znacznik “code”. a co do problemu, po odinstalowaniu przeczyść system ccleanerem np, usuń zbede wpisy z rejestru i pozostały katalog w program files po GG jesli takowy nie usunie sie sam. usuń także katalog ze swoim profilem od gg. po tych zabiegach zainstaluj GG ponownie i napisz czy działa.


(Djzon) #3

Nie działa. Wystąpił błąd aplikacji. Zostanie ona zamknięta.

Może lub nie musi miec na to wpływ, zainstalowałem wczesniej Windows 8 Transformation Pack 6.5