GG łączy się z unused-217017045144.atman.pl

Witam. Zauważyłem (przy pomocy netstat -b), że gadu-gadu łączy się z adresem unused-217017045144.atman.pl (po zalogowaniu użytkownika GG na sewer) na porcie 1059. Do czego to jest wykorzystywane ? Czy to jakiś spyware albo coś do naliczania statystyk ? System WinXP Pro + SP2, zapora systemowa wyłączona, firewall Zone Alarm zawsze włączony.

Dołączam log z hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:44:28, on 2007-10-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\SeaMonkey\seamonkey.exe

D:\Programy\GaduGadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

D:\Programy\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\AdobeReader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - D:\Programy\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "D:\Programy\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - D:\Programy\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - D:\Programy\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1184690854718

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D983A1AD-4608-48C5-BA4A-E7727800EB59}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


--

End of file - 3119 bytes
Szczegółowe wyniki testu


Hop	IP	Name	ms	% loss	Location	Network

0	x.x.x.x	xxx	-	0	-	OnDemand #2

1	212.106.131.254	-	0	0	(Poland)	Silesian University of Technology

2	-	-	-	0	-	-

3	157.158.254.163	G-CK-r2-rc.SILWEB.PL	35	0	(Poland)	CKPOLSL - Silesian University of Technology, Computer Center

4	-	-	-	0	-	-

5	193.111.36.69	z-atman-krakow-katowice.oc3.p.silweb.pl	32	0	Warsaw, Poland	ATM S.A., WARSAW, POLAND

6	-	-	-	0	-	-

7	85.232.232.254	r3.isp-10G-r2.isp.atman.pl	18	0	Warsaw, Poland	ATMAN Network point-to-point connections

8	-	-	-	0	-	-

9	217.17.45.144	unused-217017045144.atman.pl	18	0	(Poland)	SMS-Express Servers

Spróbuj jeszcze

http://spywaredetector.net/spyware_ency … Ggdoor.htm

http://www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe

i pozamykać wszystkie porty (raczej nie zalecam wszystkich…).

Ale ja generalnie nie widzę powodów do obaw.

Dzięki. Mam jeszcze pytanie odnośnie tego programu Spyware Detector.

Wykrył on kilka trojanów, ale wyświetlone przez niego informacje dotyczyły tylko i wyłącznie wpisów w rejestrze (część siedziało w wpisach gg). Przyczepił się między innymi do:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.b3d]

@="IrfanView.b3d"

twerdząc, ze jest to Adware.Briliant Digital Wykazał też Downloader.Delf i Porn.Dialer:

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1085031214-1682526488-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.nt]


[HKEY_USERS\S-1-5-21-1085031214-1682526488-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.nt\OpenWithList]

"a"="NOTEPAD.EXE"

"MRUList"="a"

(wpisy usunąłem ręcznie, bo wersja trial Spyware Detector tego nie umożliwiała)

Czy jest on wiarygodny ? Sprawdzałem komputer również Ad-Aware, SuperAntiSpyware, SpyBot Serch & Destroy, Avastem i skanerem online MKS. Po odinstalowaniu tego Spyware Detector włączyłem jeszcze raz Avasta. Wykrył on wirusa Win32:Trojan-gen w w katalogu dotyczącym najnowszego punktu przywracania systemu. Czy może to mieć jakiś związek z instalacją Spyware Detector ? Plik instalatora był sprawdzony przed użyciem. Ponadto SpyBot Serch & Destroy uznał za szkodliwy plik, który pozostał po Spyware Detector:

c:\WINDOWS\system32\SDRemoveDB.db