GG się wyłącza :(

Witam,

Mam dziwny problem z GG. Otóż od jakiegoś czasu GG co chwilę mi się wyłącza (tzn. samoczynnie robi się niedostępne). Wcześniej tego nie było. Przeinstalowałem GG i nadal jest to samo… O co więc chodzi?

Stalker spotkałem się gdzieś, że to syf.

Wrzuć loga z HiJack This i Silent Runners. :slight_smile:

A czy w tym czasie kiedy GG staje się niedostępne, strony WWW działają? Tzn czy możesz przeglądać strony? Bo to bardzo możliwe, że cały net się rozłącza ;]

Net działa, strony mogę przeglądać, ale GG się rozłącza (tak na oko co 2-3 minuty). Oto log systemu:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:24:13, on 2007-01-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\program files\softwin\bitdefender8\bdnagent.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

c:\program files\softwin\bitdefender8\bdmcon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Dawid\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "c:\program files\softwin\bitdefender8\bdnagent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [tray] C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{86B497B1-0A89-40FC-863D-E81C0F1F9E32}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

Log masz ok, więc prawdopodobnie nie jest to wina szkodników - szukaj przyczyny problemu gdzie indziej.

Czy tylko z GG występuje taki problem?

Może ostatnio coś zrobiłeś co mogło spowodować wystąpienie tego problemu?

Stalker jakiej wersji gg używasz? Polecam użycie najnowszej czyli:

:arrow: Gadu-Gadu 7.6 [build 2165]

Używam najnowszej wersji GG… A może to wina antyvira? Mam BitDefender 8 Free Edition , choć tam nie ma jak ustawić firewalla, itp…

Stalker od instaluj GG, usuń foldery:

:arrow: C:\Program Files\ Gadu-Gadu

:arrow: C:\Documents and Settings\Nazwa użytkownika\ Gadu-Gadu

Wyczyść rejestr za pomocą Reg Cleaner i jv16 Power Tools. Pobierz i zainstlauj werjsę, którą Ci podałem. :mrgreen:

Jak na razie działa :smiley: Usunąłem z dysku, usunąłem z rejestru, zainstalowałem od nowa i jak na razie chodzi :mrgreen: