Gg


(KaPSeL...!) #1

czy mozna usunąć wszystkie kntakty za jednym razem??a nie pojedynczo


(system) #2

Zaznacz wszystkie i naciśnij DELETE. Potwierdź wybór