(GIMP) Jak zrobić gradiadent


(Jakub. J) #1

który zamias z jednego kolory w drugi przechodzi z jednego koloru w obrazek?


(inż. Piniol) #2

http://www.captain.at/review-gimp-image-crossfade.php


(DobryLuk) #3

http://www.gimpuj.info/edycja-fotografii/efekt-przenikania-fotografii-t1737.0.html - tu pokazane jest płynne przejście z jednej fotografii w drugą. Zamiast jednej z fotografii możesz użyć warstwy wypełnionej kolorem.