[GLib-GObject][C] Pobranie typu objektu (GType)


(nintyfan) #1

Szukam, jak pobrać zarejestrowany typ objektu ze wskaźnika na własny objekt, dziedziczący po GObject. Jakieś sugestie?