Głośna praca wentylatora na HP 6715s

Mam problem z wentylatorem w notebooku HP 6715s (parametry w podpisie) - bardzo głośno pracuje. Nie są to jego najwyższe obroty, ale przy dłuższej pracy ten dźwięk towarzyszący obrotom jest irytujący. Moim zdaniem pracuje zbyt szybko. Kręci się na takich obrotach nawet gdy nie mam uruchomionych żadnych programów na nim. Nic w nim ponad miarę się raczej nie grzeje. Co mógłbym zrobić żeby sprawdzić czy wszystko z nim w porządku lub nie? Korzystam z Win 7 64 bit.

Załączam log z Hijackthisa (może jakiś proces działa w tle, o którym nie wiem):

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:51:30, on 30-05-2010

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BluetoothHeadsetProxy.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\PROGRAMY\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: flashget2 urlcatch - {1F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF1} - D:\PROGRAMY\Flashget\ComDlls\bhoCATCH.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files (x86)\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Transfer Monitor] C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [] (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [] (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Sticky Notes.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Download All by FlashGet - D:\PROGRAMY\Flashget\ComDlls\Bhoall.htm

O8 - Extra context menu item: &Download by FlashGet - D:\PROGRAMY\Flashget\ComDlls\Bholink.htm

O8 - Extra context menu item: &Pobierz wszystko przez FlashGet - D:\PROGRAMY\Flashget\ComDlls\Bhoall.htm

O8 - Extra context menu item: &Pobrane przez FlashGet - D:\PROGRAMY\Flashget\ComDlls\Bholink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRAMY\OFFICE~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij stronę do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRAMY\OFFICE~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Wyślij do interfejsu Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\programy\ni\shared\mdns responder\nimdnsnsp.dll

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll

O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Unknown owner - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Lookout Citadel Server (LkCitadelServer) - National Instruments, Inc. - C:\Windows\SysWOW64\lkcitdl.exe

O23 - Service: National Instruments PSP Server Locator (lkClassAds) - National Instruments Corporation - C:\Windows\SysWOW64\lkads.exe

O23 - Service: National Instruments Time Synchronization (lkTimeSync) - National Instruments Corporation - C:\Windows\SysWOW64\lktsrv.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: NI Configuration Manager (mxssvr) - National Instruments Corporation - D:\PROGRAMY\NI\MAX\nimxs.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: National Instruments Domain Service (NIDomainService) - National Instruments Corporation - D:\PROGRAMY\NI\Shared\Security\nidmsrv.exe

O23 - Service: National Instruments LXI Discovery Service (niLXIDiscovery) - National Instruments Corporation - C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\NIvisa\niLxiDiscovery.exe

O23 - Service: National Instruments mDNS Responder Service (nimDNSResponder) - National Instruments Corporation - D:\PROGRAMY\NI\Shared\mDNS Responder\nimdnsResponder.exe

O23 - Service: NI Service Locator (niSvcLoc) - National Instruments Corporation - C:\Windows\SysWOW64\nisvcloc.exe

O23 - Service: National Instruments Variable Engine (NITaggerService) - National Instruments Corporation - D:\PROGRAMY\NI\Shared\Tagger\tagsrv.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\ccSvcHst.exe

O23 - Service: OpcEnum - OPC Foundation - C:\Windows\SysWOW64\OpcEnum.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)


--

End of file - 10345 bytes

Jeżeli procesor nie jest obciążony na maxa lub pamięć i nic ci się nie grzeje to oddaj laptopa do naprawy do serwisu bo masz uwalony termistor .

Hej,

W logu w sumie jedna rzecz do usunięcia - tyle tylko że nie do zafiksowania. Najlepiej usunie ją program Spybot Search & Destroy. Chodzi oczywiście o wpis:

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\programy\ni\shared\mdns responder\nimdnsnsp.dll

Jeśli chodzi o pracę wentylatora:

:arrow: jakie są temperatury procesora?? Sprawdź najlepiej za pomocą programu CoreTemp,

:arrow: jak długo masz tego laptopa i czy używasz go w miejscach szczególnie zakurzających - na przykład w łóżku??

:arrow: Może radiator przy wentylatorze jest zakurzony - jeśli nie chcesz otwierać laptopa możesz go przedmuchać sprężonym powietrzem. Oczywiście w czasie tego zabiegu wyłącz komputer. :slight_smile:

Pozdrawiam,

Dimatheus

Temperatury wg wskazań w/w programu przy obciążeniu ok 10% na rdzeń:

Rdzeń 1: 71 oC

Rdzeń 2: 70 oC

Trochę zdziwiły mnie tak wysokie odczyty temperatury, z zewnątrz nie wydaje się aż tak ciepły… A lapek jest z okolic kwietnia 2008 r., mam go od nowego. Zwykle na biurku stoi, ale mniej więcej raz na tydzień wędruje ze mną w plecaku. Jak znajdę chwilę to postaram się go rozkręcić i przeczyścić, może to coś da. Jeśli nie to pewnie rzeczywiście ten termistor jest walnięty.

Hej,

Jak na niewielkie obciążenie procesora, temperatura jest troszkę za duża. Choć z drugiej strony Turiony bardzo lubią się nagrzewać - i oczywiście ta temperatura niekoniecznie musi być przenoszona na obudowę komputera.

Czyli na dobrą sprawę po takim okresie użytkowania laptop wymaga porządnego czyszczenia.

Udało się znaleźć chwilkę?? Jeśli tak, to jakie są rezultaty??

Pozdrawiam,

Dimatheus

Tak jest, komp został rozkręcony, porządnie wyczyszczony i wyciszony! Ok. 3/4 wylotu powietrza było zablokowane przez kurz i po oczyszczeniu temperatura zmalała do 50-55oC i laps działa o niebo ciszej. Serdecznie dziękuję za pomoc :slight_smile:

I przy okazji dowiedziałem się, że w środku mam heat-pipe’a :smiley:

Hej,

Czyli dość spore zabrudzenie.

Nie ma sprawy. Cieszę się, że udało się rozwiązać problem.

W większości laptopów zastosowane jest takie rozwiązanie - po prostu oszczędność miejsca i dzięki temu laptopy są cieńsze… :slight_smile:

Pozdrawiam,

Dimatheus