Głośniki do 90 zl

Głośniki w garnicach 90zl z dobrym basem.

Tylko komputroinik.

Tylko Creative http://www.komputronik.pl/Glosniki/Crea … ,id,43092/ Lepszych nie znajdziesz