Głośniki do 90 zl


(Bartek1103) #1

Głośniki w garnicach 90zl z dobrym basem.

Tylko komputroinik.


(system) #2

Tylko Creative http://www.komputronik.pl/Glosniki/Crea … ,id,43092/ Lepszych nie znajdziesz