Gmail kopiuje / dubluje treść e-mail

Potrzebowałem dziś wysłać e-mail i stwierdziłem że zrobię to z telefonu.

Napisałem, potrzebowałem jeszcze wysłać na osobny e-mail to chciałem spróbować wykorzystać opcje przekaż dalej / skopiować treść e-maila ale było to nie wygodne; było widać do kogo wysłałem wcześniej i też robiły się jakieś wielkie odstępy między liniami.

Więc jednak loguje się na komputerze na pocztę i tam widzę na tej wiadomości cuda wianki:

Wiadomość jakby podwojona, raz fontem bezszeryfowym i potem jakby w polu kod / fontem nieproporcjonalnym (równej szerokości).