Go - jak zrobić wieloplikowy projekt?


(Kamiljano) #1

Już sobie poczytałem dość sporo o tym jak należy nazywać paczki i w ogóle, ale choćbym nie wiem co zrobił, to i tak nie mogę skompilować projektu składającego się z 2 plików...

moja struktura katalogów wygląda następująco:

$GOPATH

├── bin

├── pkg

└── src

  ├── aaa

  │  └── bbb

  │  └── test.go

  └── main

    └── main.go

Pik main.go importuje "aaa/bbb" i próbuje wywoływać z niej funkcję test() (która jest zdefiniowana w pliku test.go).

Wszystko wydaje się być zrobione poprawnie, a jednak za każdym razem jak podam polecenie "go build main" dostaję następujący błąd:

co w takim razie robię źle?