Google Chrome - Czyszczenie danych po zamknięciu

Jest jakieś rozszerzenie, które będzie kasować automatycznie (cookies, historie itp) po zamknięciu Google Chrome

Bo obecnie Google Chrome może i kasuje cookies, ale zostawia masę innych rzeczy (np: historie, formularze).

Chyba te “numery” to nie z GOOGLE !

CCLEANER :
Include48=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA|*.*
Include49=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\APPLICATION CACHE|*.*|RECURSE
Include50=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|ARCHIVED HISTORY
Include51=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|ARCHIVED HISTORY-JOURNAL
Include52=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|BOOKMARKS.bak
Include53=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\CACHE|*.*|RECURSE
Include54=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|COOKIES-JOURNAL
Include55=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|CURRENT SESSION
Include56=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|CURRENT TABS
Include57=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\DATABASES|*.*|RECURSE
Include58=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|EXTENSION COOKIES
Include59=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|EXTENSION COOKIES-JOURNAL
Include60=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSION RULES|*.*|RECURSE

Include61=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSION STATE|*.*|RECURSE
Include63=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|FAVICONS-JOURNAL
Include64=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\FEEDBACK REPORTS|*.*|RECURSE
Include65=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\FILE SYSTEM|*.*|REMOVESELF
Include66=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\GCM STORE|*.*|REMOVESELF
Include67=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|GOOGLE PROFILE.ico
Include68=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\GPUCACHE|*.*|RECURSE
Include69=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|HISTORY

Include72=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|HISTORY PROVIDER CACHE
Include73=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|HISTORY-JOURNAL
Include74=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\INDEXEDDB|*.*|RECURSE
Include75=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\JUMPLISTICONS|*.*|REMOVESELF
Include76=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\JUMPLISTICONSOLD|*.*|REMOVESELF
Include77=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|LAST SESSION
Include78=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|LAST TABS
Include79=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL EXTENSION SETTINGS|*.*|RECURSE
Include80=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|*.*|RECURSE
Include81=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|LOGIN DATA
Include82=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|LOGIN DATA-JOURNAL
Include83=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\MEDIA CACHE|*.*|RECURSE

Include94=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|SHORTCUTS-JOURNAL
Include95=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\STORAGE|*.*|RECURSE
Include96=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\SYNC DATA BACKUP|*.*|REMOVESELF
Include97=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\SYNC DATA|*.*|RECURSE
Include98=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|TOP SITES
Include99=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|TOP SITES-JOURNAL
Include100=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|TRANSPORTSECURITY
Include101=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|VISITED LINKS
Include102=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\WEB APPLICATIONS|*.*|RECURSE
Include103=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|WEB DATA-JOURNAL
Include104=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\EVWHITELIST|*.*|RECURSE
Include105=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\GUEST PROFILE|*.*|RECURSE
Include106=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\PNACL|*.*|RECURSE
Include107=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\PNACLTRANSLATIONCACHE|*.*|RECURSE
Include84=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|NETWORK ACTION PREDICTOR

Include85=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|NETWORK ACTION PREDICTOR-JOURNAL
Include86=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|ORIGIN BOUND CERTS
Include87=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|ORIGIN BOUND CERTS-JOURNAL
Include88=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\PEPPER DATA\SHOCKWAVE FLASH|*.*|RECURSE
Include89=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|QUOTAMANAGER
Include90=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|QUOTAMANAGER-JOURNAL
Include91=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\SERVICE WORKER|*.*|RECURSE
Include92=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\SESSION STORAGE|*.*|RECURSE

Include94=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|SHORTCUTS-JOURNAL
Include95=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\STORAGE|*.*|RECURSE
Include96=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\SYNC DATA BACKUP|*.*|REMOVESELF
Include97=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\SYNC DATA|*.*|RECURSE
Include98=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|TOP SITES
Include99=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|TOP SITES-JOURNAL
Include100=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|TRANSPORTSECURITY
Include101=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|VISITED LINKS
Include102=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\WEB APPLICATIONS|*.*|RECURSE
Include103=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT|WEB DATA-JOURNAL
Include104=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\EVWHITELIST|*.*|RECURSE
Include105=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\GUEST PROFILE|*.*|RECURSE
Include106=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\PNACL|*.*|RECURSE
Include107=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\PNACLTRANSLATIONCACHE|*.*|RECURSE

Exclude19=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTP_ALLEGRO.PL_0.localstorage
Exclude20=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTP_ALLEGRO.PL_0.localstorage-journal
Exclude21=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTP_WWW.DOBREPROGRAMY.PL_0.localstorage
Exclude22=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTP_WWW.DOBREPROGRAMY.PL_0.localstorage-journal
Exclude23=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTPS_SSL.ALLEGRO.PL_0.localstorage
Exclude24=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTPS_SSL.ALLEGRO.PL_0.localstorage-journal
Exclude25=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTPS_SSL.DOBREPROGRAMY.PL_0.localstorage
Exclude26=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTPS_SSL.DOBREPROGRAMY.PL_0.localstorage-journal
Exclude27=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTPS_WWW.GOOGLE.PL_0.localstorage
Exclude28=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTPS_WWW.GOOGLE.PL_0.localstorage-journal

Exclude29=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA|FIRST RUN
Exclude30=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA|LOCAL STATE

Include108=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\RECOVERY|*.*|REMOVESELF
Include109=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\SWIFTSHADER|*.*|RECURSE
Include110=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\WIDEVINECDM|*.*|RECURSE
Include111=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CRASHREPORTS|*.*|RECURSE
Include112=PATH|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\UPDATE|*.*|REMOVESELF

Exclude151=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTP_VOD.PL_0.localstorage
Exclude152=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTP_VOD.PL_0.localstorage-journal
Exclude153=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTP_WWW.ONET.PL_0.localstorage
Exclude154=FILE|C:\USERS\WŁAŚCICIEL\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\LOCAL STORAGE|HTTP_WWW.ONET.PL_0.localstorage-journal

CookiesToSave=accounts.google.com|allegro.pl|apollo.pl|benchmark.pl|cda.pl|cdburnerxp.se|cdrinfo.pl|chip.pl|cookie.gazeta.pl|dobreprogramy.pl|fakt.pl|frazpc.pl|gazeta.pl|google.com|google.pl|gry.pl|in4.pl|infores.pl|interia.pl|java.com|mail.google.com|mail.google.com/mail|mgsm.pl|morele.net|onet.pl|onet.tv|orange.pl|pcformat.pl|pcfoster.pl|pclab.pl|pcworld.pl|picasaweb.google.com|plejada.pl|purepc.pl|rmf.fm|speedtest.net|ssl.allegro.pl|ssl.dobreprogramy.pl|telepolis.pl|tvn24.pl|tvp.pl|twojepc.pl|vod.pl|wp.pl|wp.tv|www.apollo.pl|www.benchmark.pl|www.cda.pl|www.cdrinfo.pl|www.chip.pl|www.dobreprogramy.pl|www.fakt.pl|www.frazpc.pl|www.gazeta.pl|www.google.pl|www.gry.pl|www.in4.pl|www.infores.pl|www.interia.pl|www.mgsm.pl|www.morele.net|www.onet.pl|www.orange.pl|www.pcformat.pl|www.pcworld.pl|www.purepc.pl|www.speedtest.net|www.telepolis.pl|www.telewizjada.net|www.tvn24.pl|www.tvp.pl|www.wp.pl|www.wyspagier.pl|www.x-kom.pl|www.youtube.com|wyspagier.pl|x-kom.pl|youtube.com

WŁAŚCICIEL - nazwa konta użytkownika !

FOLDERY :

USER DATA - 19,3 MB

PEPPERFLASH - 17,1 MB

DEFAULT - 1,95 MB

Zawsze i ciągle !

PLIKI : LOCAL STATE , PREFERENCES , SECURE PREFERENCES , WEB DATA , WEBRTCIDENTITYSTORE tylko do odczytu , na wypadek jakby coś lub ktoś chciał coś dopisać ew. zmienić w konfiguracji przeglądarki ! Cały ten profil mam zapisany jako : GOOGLE.rar (kopia bezpieczeństwa) .

Reasumując : Cały mój profil po oczyszczeniu CCLEANER-em to … ~ 2 MB (bez ADOBE PEPFLASH PLAYERA) !

“Ordnung muss sein !”

P.S

Moje dyski nie mogą być składowiskiem “internetowych śmieci” !

1lajk

Podałeś ogromną listę i… sporo tego,ale ndal nie wiem jak zmusić google chrome do kasowania danych po zamknięciu przeglądarki.

Jest dodatek (komp wyłaączony nie pamiętam dokładnie nazwy) Clean xyz, niby czyści tylko głupota, że mam klikać najpierw w dodatek a później zamykać przeglądarkę :-/

Click&Clean  - bezpieczne zamknij przeglądarkę - chyba nie taki wielki problem :wink:

Zostawia historie wtedy, próbowałem już.

U mnie nie zostawia - sprawdź w ustawieniach dodatku (główne - opcje - co ma czyścić)

Takie “coś” to dawniej miała OPERA (oba foldery u mnie mają stałe 16,5 MB) , choć ja mam całą listę plików i folderów dodanych do CCLEANER-a (znacznie mniejszą niż ta dotycząca GOOGLE CHROME) . Szukaj , ale moim zdaniem jest to “poszukiwanie straconego czasu” , a przecież jakoś “żyć” trzeba tu i teraz !

P.S

Liczba plików i folderów dodanych u mnie do CCLEANER-a to ~ 240 , i z tytułu “przebywania” na internecie po użyciu CCLEANER-a nie może mi przybyć nawet jeden bajt na dysku (chyba , że postanowię inaczej) ! Postanowiłem , że GOOGLE CHROME po “bożemu” ma być zainstalowany : C:\PROGRAM FILES (x86)\GOOGLE CHROME (124 MB !) i tak jest bo tak chcę ! Mój komputer to i moje decyzje co i jak się na nim dzieje . GOOGLE ? Co mnie to obchodzi czego chce GOOGLE , albo ktoś inny ?

FIREFOX ? Też jest pod moją “całkowitą kontrolą” (23,3 MB) .

“Mój cyrk to i małpy są moje !” (ex definitione) .

Ok udało się za pomocą Click&Clean, nie wiem dlaczego wcześniej nie kasowała wtyczka historii. 

Dzięki.