Google Chrome - Jak skasować WSZYSTKIE zakładki?


(Paul Ghost) #1

Witam, tak jak w tytule, jaki jest sposób na skasowanie wszystkich zakładek za jednym machem w popularnej przeglądarce Google Chrome?


(Santer Pl+Dp) #2

W menedżerze zakładek:

1) Jeżeli umieściłeś je w jakimś folderze: Kliknij prawym przyciskiem myszy dany folder i wybierz polecenie Usuń.

2) Jeżeli chodzi o "Pasek zakładek": Wybierz pierwszą zakładkę na liście i naciskając klawisz Shift kliknij na ostatnie zakładce — powinny zaznaczyć się wszystkie zakładki. Kliknij teraz prawym przyciskiem myszy dowolną z zaznaczonych zakładek i wybierz polecenie Usuń.


(Paul Ghost) #3

Działa, dziękuję za pomoc. Że też wcześniej na to nie wpadłem.. :slight_smile: