Google chrome sam włącza karty z reklamami

Witam, od pewnego czasu google chrome regularnie otwiera po 3 karty z reklamami. Miałem już problemy z innymi reklamami ale taki problem zdarzył mi się 1 raz. Skanowania nie pomogły. Proszę o pomoc.

Frst- http://www.wklej.org/id/3155482/

A gdzie raport Addition?
Pobierz najnowszą wersję AdwCleaner Kliknij Skanuj (Scan) i później Oczyść (Clean).
Kliknij Skanuj (Scan) i pokaż nowy raport FRST i Addition.

Nowe FRST i Addition http://wklej.org/id/3159013/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist:

HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001\...\Run: [PV085WHS7ROU4AN] => C:\Program Files\LHMK9X3212\LHMK9X321.exe [1240576 2017-05-07] (@BPRH) HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001\...\Run: [TT9L866ZRXCGRP3] => C:\Program Files\T6C6CP2UIM\7COFCWUY6.exe [1240576 2017-05-07] (@BPRH) HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001\...\Run: [TT9L866ZRXCGRP3] => C:\Program Files\T6C6CP2UIM\7COFCWUY6.exe [1240576 2017-05-07] (@BPRH) HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001\...\Run: [7F3IE1CXZRFKYOX] => "C:\Program Files (x86)\PubHotspot\POHXX.exe" HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001\...\Run: [World of Warships] => C:\Games\World_of_Warships\WargamingGameUpdater.exe [3134216 2016-12-05] (Wargaming.net) HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001\...\Run: [{5DE67937-45D5-45E4-923C-0B7F7EC929A7}] => C:\Users\Szymon\Downloads\LeagueofLegends_EUNE_Installer_9_15_2014 (7).exe [30993712 2016-05-23] (Riot Games) HKLM\...\Providers\x20pjm64: C:\Program Files (x86)\Coerzipyfetion Adapter\local64spl.dll [315392 2017-05-07] () IFEO\GoogleUpdate.exe: [Debugger] 324095823984.exe IFEO\GoogleUpdaterService.exe: [Debugger] 8736459873644.exe IFEO\taskmgr.exe: [Debugger] ShellExecuteHooks: Brak nazwy - {1F916518-3080-11E7-80A7-64006A5CFC23} - C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Didechldeward\Gusecultreety.dll -> Brak pliku ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ MEGA (Pending)] -> {056D528D-CE28-4194-9BA3-BA2E9197FF8C} => C:\Users\Szymon\AppData\Local\MEGAsync\ShellExtX32.dll -> Brak pliku ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ MEGA (Synced)] -> {05B38830-F4E9-4329-978B-1DD28605D202} => C:\Users\Szymon\AppData\Local\MEGAsync\ShellExtX32.dll -> Brak pliku ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ MEGA (Syncing)] -> {0596C850-7BDD-4C9D-AFDF-873BE6890637} => C:\Users\Szymon\AppData\Local\MEGAsync\ShellExtX32.dll -> Brak pliku ShortcutTarget: HandyAndy.lnk -> C:\Program Files\Andy\HandyAndy.exe (Andy OS, inc.) Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HandyAndy.lnk [2016-04-24] GroupPolicy: Ograniczenia - Chrome <======= UWAGA CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <======= UWAGA HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = Edge HomeButtonPage: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001 -> hxxp://www.amisites.com/?type=hp&ts=1480426917&z=f24885e4292d88ac2ec2cfcg1z4b4e4zco0qctcgew&from=archer1028&uid=WDCXWD10JPCX-24UE4T0_WD-WXD1E841TN3C1TN3C FF SearchEngineOrder.1: Mozilla\Firefox\Profiles\wf2d1eaf.default -> luck FF Extension: (Firefox Hotfix) - C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wf2d1eaf.default\Extensions\firefox-hotfix@mozilla.org.xpi [2016-09-13] FF Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wf2d1eaf.default\extensions\arthurj8283@gmail.com [nie znaleziono] FF SearchPlugin: C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wf2d1eaf.default\searchplugins\nice-.xml [2016-07-24] FF SearchPlugin: C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wf2d1eaf.default\searchplugins\x20pjm64.xml [2017-05-07] FF SearchPlugin: C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wf2d1eaf.default\searchplugins\yoursites123.xml [2016-01-08] CHR DefaultSearchURL: ChromeDefaultData -> hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1495827469&z=cfefa4288d7e6b965c6a7a8gdzatewbb9o1m1zdq4o&from=che0812&uid=WDCXWD10JPCX-24UE4T0_WD-WXD1E841TN3C1TN3C&q={searchTerms} CHR DefaultSearchKeyword: ChromeDefaultData -> ourluckysites CHR Profile: C:\Users\Szymon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData [2017-05-30] <==== UWAGA CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx R2 terana; C:\Users\Szymon\AppData\Local\terana\terana.dll [908288 2017-05-26] (IntertSect Alliance Pty Ltd) [Brak podpisu cyfrowego] <==== UWAGA S3 BstHdUpdaterSvc; C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-UpdaterService.exe [X] S2 tw258192625; C:\ProgramData\tw258192625.exe [X] S2 WPDTSrv; C:\ProgramData\Microsoft\Phone Tools\CoreCon\12.0\addons\SDKFilesVer.dll [X] S3 BRDriver64_1_3_3_E02B25FC; \??\C:\ProgramData\BitRaider\support\1.3.3\E02B25FC\BRDriver64.sys [X] U2 CSHMDR; Brak ImagePath U2 WinSnare; Brak ImagePath S1 wxwtqstm; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\wxwtqstm.sys [X] 2017-05-30 14:00 - 2017-05-30 14:00 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SWCUTemp 2017-05-27 12:54 - 2017-05-27 12:54 - 00000000 ____D C:\Users\Szymon\AppData\Local\Bangtony 2017-05-27 12:54 - 2017-05-27 12:54 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Google 2017-05-27 12:54 - 2017-05-27 12:54 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Bangtony 2017-05-26 21:36 - 2017-05-26 21:36 - 00000000 ____D C:\Users\Szymon\AppData\Local\terana 2017-05-17 21:51 - 2017-05-17 21:51 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\1111 2017-05-11 23:47 - 2017-05-30 13:53 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner 2017-05-14 15:23 - 2017-05-14 15:24 - 04102600 _____ C:\Users\Szymon\Downloads\adwcleaner_6.046.exe 2017-05-11 23:47 - 2017-05-11 23:47 - 04102600 _____ C:\Users\Szymon\Downloads\AdwCleaner 6.046 [1].exe 2017-05-11 23:44 - 2017-05-11 23:45 - 01229448 _____ ( ) C:\Users\Szymon\Downloads\AdwCleaner 6.046.exe 2017-05-09 23:25 - 2017-05-09 23:25 - 00604928 _____ (Reimage) C:\Users\Szymon\Downloads\ReimageRepair (2).exe 2017-05-09 23:24 - 2017-05-09 23:24 - 00604928 _____ (Reimage) C:\Users\Szymon\Downloads\ReimageRepair (1).exe 2017-05-08 11:50 - 2017-05-09 18:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\61b83b1 2017-05-08 11:50 - 2017-05-09 07:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\{5EEB8965-E940-3ECE-F42A-3F6EBE87D4D1} 2017-05-08 11:48 - 2017-05-08 11:50 - 00000000 ____D C:\Users\Szymon\AppData\Local\navi 2017-05-08 11:40 - 2017-05-22 10:54 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\x20pjm64 2017-05-07 22:04 - 2017-05-07 22:04 - 00000000 ____D C:\Program Files\T6C6CP2UIM 2017-05-07 22:03 - 2017-05-22 10:54 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Ghupegesterzury 2017-05-07 22:03 - 2017-05-08 11:56 - 00000000 ____D C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Didechldeward 2017-05-07 22:03 - 2017-05-07 22:05 - 00000000 ____D C:\Users\Szymon\AppData\Local\Koperdomreko 2017-05-07 22:03 - 2017-05-07 22:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\LHMK9X3212 2017-05-07 22:03 - 2017-05-07 22:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\7ENEOFD2TV 2017-05-07 22:03 - 2017-05-07 22:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Coerzipyfetion Adapter 2017-05-03 14:35 - 2017-05-03 14:35 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\1111111 2017-05-18 00:21 - 2016-11-21 15:30 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Gunbean 2017-05-18 00:20 - 2016-10-08 20:40 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Bangboat 2016-12-27 11:09 - 2017-03-17 14:47 - 0000114 _____ () C:\Program Files (x86)\metadata 2017-05-22 10:57 - 2017-05-27 12:52 - 0003475 _____ () C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\go00001.bak 2015-10-02 16:25 - 2017-05-13 01:26 - 0008854 _____ () C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\SpeedRunnersLog.txt 2015-10-17 16:11 - 2016-01-13 20:27 - 0002568 _____ () C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\TargetInvocationLog.txt 2016-06-14 10:26 - 2016-06-14 10:26 - 0000004 _____ () C:\ProgramData\icw09hbs.inf 2016-10-03 15:26 - 2016-10-03 15:26 - 0000016 _____ () C:\ProgramData\mntemp CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001_Classes\CLSID\{1423F872-3F7F-4E57-B621-8B1A9D49B448}\InprocServer32 -> C:\Users\Szymon\AppData\Local\Google\Update\1.3.27.5\psuser_64.dll => Brak pliku CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001_Classes\CLSID\{590C4387-5EBD-4D46-8A84-CD0BA2EF2856}\InprocServer32 -> C:\Users\Szymon\AppData\Local\Google\Update\1.3.30.3\psuser_64.dll => Brak pliku CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001_Classes\CLSID\{59B55F04-DE14-4BB8-92FF-C4A22EF2E5F4}\InprocServer32 -> C:\Users\Szymon\AppData\Local\Google\Update\1.3.31.5\psuser_64.dll => Brak pliku CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001_Classes\CLSID\{5C8C2A98-6133-4EBA-BBCC-34D9EA01FC2E}\InprocServer32 -> C:\Users\Szymon\AppData\Local\Google\Update\1.3.28.1\psuser_64.dll => Brak pliku CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001_Classes\CLSID\{78550997-5DEF-4A8A-BAF9-D5774E87AC98}\InprocServer32 -> C:\Users\Szymon\AppData\Local\Google\Update\1.3.28.13\psuser_64.dll => Brak pliku CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001_Classes\CLSID\{793EE463-1304-471C-ADF1-68C2FFB01247}\InprocServer32 -> C:\Users\Szymon\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.5\psuser_64.dll => Brak pliku CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001_Classes\CLSID\{8C46158B-D978-483C-A312-16EE5013BE04}\InprocServer32 -> C:\Users\Szymon\AppData\Local\Google\Update\1.3.33.3\psuser_64.dll => Brak pliku CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001_Classes\CLSID\{C3BC25C0-FCD3-4F01-AFDD-41373F017C9A}\InprocServer32 -> C:\Users\Szymon\AppData\Local\Google\Update\1.3.26.9\psuser_64.dll => Brak pliku CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001_Classes\CLSID\{CB492AF1-2CEF-4E58-BE47-471C77D0C8BA}\InprocServer32 -> C:\Users\Szymon\AppData\Local\Google\Update\1.3.32.7\psuser_64.dll => Brak pliku CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001_Classes\CLSID\{CC182BE1-84CE-4A57-B85C-FD4BBDF78CB2}\InprocServer32 -> C:\Users\Szymon\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.1\psuser_64.dll => Brak pliku CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001_Classes\CLSID\{D1EDC4F5-7F4D-4B12-906A-614ECF66DDAF}\InprocServer32 -> C:\Users\Szymon\AppData\Local\Google\Update\1.3.28.15\psuser_64.dll => Brak pliku Task: {10A74684-F3B5-474E-843E-3CFE9543CCDF} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OnIdle-5d -> Brak pliku <==== UWAGA Task: {18DF16DB-4215-4611-8A83-D987516D7D4F} - System32\Tasks\{5EB6FBF3-2359-41F1-9C9A-AC9E7CEA1613} => pcalua.exe -a "C:\Program Files\ByteFence\uninstall.exe" Task: {26A5B739-2D6F-4F1C-A456-936261076309} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime -> Brak pliku <==== UWAGA Task: {28E505D2-98E0-4185-B58C-9F9C632887A1} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent -> Brak pliku <==== UWAGA Task: {377F6A12-C905-4CE3-8B7B-B5A3F3CC3FC3} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess -> Brak pliku <==== UWAGA Task: {638ED39B-BF7E-4121-8F0A-8209CC00847A} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Time-5d -> Brak pliku <==== UWAGA Task: {671C4E89-3797-484F-8A99-C5501269C925} - System32\Tasks\{B2FCD02A-5E83-414E-9320-60AA3E803887} => pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\Common Files\Zotplus\uninstall.exe" -c shuz -f "C:\Program Files (x86)\Common Files\Zotplus\uninstall.dat" -a uninstallme 64F8213F-64B9-4AB1-A842-324483BD0CF2 DeviceId=30f7064c-4da9-c81c-f4da-b6a579e85e08 BarcodeId=50028100 ChannelId=100 DistributerName=APSFIsc Task: {75C3520D-5BF8-42D9-98D1-EB48E766D7A3} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfSleep-5d -> Brak pliku <==== UWAGA Task: {7C7F9A1E-8979-4A95-9D29-70DD0AE2AE7F} - System32\Tasks\{95304227-39E1-46BC-B071-2D56E8339047} => pcalua.exe -a "C:\ProgramData\Battle.net\Agent\Blizzard Uninstaller.exe" -c --lang=plPL --uid=battle.net --displayname="Battle.net" Task: {A44A14A7-BE26-4590-B09F-D8DB54B58717} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Logon-5d -> Brak pliku <==== UWAGA Task: {A5E691FF-ED0E-475B-A56C-EF326DBEBED1} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig -> Brak pliku <==== UWAGA Task: {AA60AADC-F605-4FF2-81B3-3034CFC4DE75} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B -> Brak pliku <==== UWAGA Task: {B06576E1-7E82-4580-BC98-CA5E9305D2F9} - System32\Tasks\Coerzipyfetion Adapter => C:\Program Files (x86)\Ghupegesterzury\drelerpy.exe [2017-05-07] (Google Inc.) Task: {C1ACE856-AD07-44C0-9C48-C09C3BE60470} - System32\Tasks\{52150C8C-E5BE-BB27-8E07-348400B2800E} => C:\ProgramData\{5EEB8965-E940-3ECE-F42A-3F6EBE87D4D1}\BCE6131F-0B4D-A4B4-EA9E-B7A5F66C1B3F.exe <==== UWAGA Task: {C204B4DB-A21B-4C89-BA6D-7E145AA44694} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeTime -> Brak pliku <==== UWAGA Task: {CA85567B-ACAE-4EC8-A210-7CE9C85A039B} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxcontent -> Brak pliku <==== UWAGA Task: {CD8C6AA1-9343-427C-A9E4-2459D9AFD7DE} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\MachineUnlock-5d -> Brak pliku <==== UWAGA Task: {EA5C92BB-C9FA-4058-9AB8-4ABEBF256959} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfIdle-5d -> Brak pliku <==== UWAGA Shortcut: C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bangtony\Application\chrome.exe (Google Inc.) Shortcut: C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\360c22b137d62ce9\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bangtony\Application\chrome.exe (Google Inc.) Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bangtony\Application\chrome.exe (Google Inc.) Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bangtony\Application\chrome.exe (Google Inc.) ShortcutWithArgument: C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\c1452c1828cd73a2\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Bangtony\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --profile-directory=ChromeDefaultData HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001\...\StartupApproved\Run: => "{5DE67937-45D5-45E4-923C-0B7F7EC929A7}" EmptyTemp:
Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.
Kliknij Skanuj (Scan) i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.

Fixlog i Frst - http://wklej.org/id/3160131

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist:

HKU\S-1-5-21-1052854120-2583481246-1291254438-1001\...\Run: [HQ0T7913SEXSSG7] => "C:\Program Files\7ENEOFD2TV\XS084EP4R.exe" C:\Program Files\7ENEOFD2TV ShellIconOverlayIdentifiers: [ MEGA (Pending)] -> {056D528D-CE28-4194-9BA3-BA2E9197FF8C} => C:\Users\Szymon\AppData\Local\MEGAsync\ShellExtX64.dll -> Brak pliku ShellIconOverlayIdentifiers: [ MEGA (Synced)] -> {05B38830-F4E9-4329-978B-1DD28605D202} => C:\Users\Szymon\AppData\Local\MEGAsync\ShellExtX64.dll -> Brak pliku ShellIconOverlayIdentifiers: [ MEGA (Syncing)] -> {0596C850-7BDD-4C9D-AFDF-873BE6890637} => C:\Users\Szymon\AppData\Local\MEGAsync\ShellExtX64.dll -> Brak pliku SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = FF Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wf2d1eaf.default\extensions\arthurj8283@gmail.com [nie znaleziono] U2 terana; Brak ImagePath 2017-05-30 19:21 - 2017-05-30 19:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SWCUTemp 2017-05-09 13:52 - 2017-05-09 13:52 - 00000000 ____D C:\Reaqapytegupy 2017-05-30 17:57 - 2016-04-03 13:52 - 00000000 ____D C:\Users\Szymon\AppData\LocalLow\Temp 2017-05-22 10:56 - 2017-03-31 15:13 - 00000000 ____D C:\Program Files\MK DeleteQuarantine:
Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Skasuj folder C:\FRST
Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK
Odinstaluj:
Adobe Flash Player 23 NPAPI
Java 8 Update 60
Java SE Development Kit 8 Update 20
Zainstaluj:
Flash Player 25.0.0.171 NPAPI
Java 8 Update 131