Google Chrome synchronizuje historie o dużym rozmiarze?


(Djzon) #1

Chrome synchronizuje historie przeglądarki... która np. zajmuje 1,3 GB ?