Google Chrome synchronizuje historie o dużym rozmiarze?

Chrome synchronizuje historie przeglądarki… która np. zajmuje 1,3 GB ?