Google Earth - historia

(Olkainaczej) #1

czy program Google Earth dysponuje historią przeglądania? Jeśli tak to czy kasuje się ona wraz z czyszczeniem historii w I.Explorerze?