Google Earth, nieznany wyjątek programowy - 0xc06d007e

Zainstalowałem Google Earth, ale próby uruchomienia powodują wyświetlenie komunikatu:

w aplikacji wystąpił nieznany wyjątek programowy (0xc06d007e) pod adresem 0x7c812fd3.

Nie wiem czego brakuje. Proszę o radę.

Windows XP, Barton 2800+, DDR 2 Mb, NVidia.