Google i synchronizacja


(sexy69bis) #1

Nie jestem cały czas zalogowany do Google.
Po zalogowaniu wyskakuje taka informacja:

że, synchronizacja jest włączona.

Teraz pytanie:
W którą stronę to działa?
Czy zapisuje obecne ustawienia w chrome do Google
czy zmienia moje obecne w chrome wg. zapisanych w Google?

U mnie dzisiaj podmieniło zakładki na poprzednie,
jakie zostały zapisane gdy byłem kiedyś zalogowany do Google.

Jak wybrać kierunek synchronizacji?


(FadeMind) #2

Synchronizacja na początku działa od serwera do klienta i podmienia dane na lokalnym urządzeniu. Dopiero stałe podłączenie konta (okresowa synchronizacja) aktualizuje dane na serwerze.


(sexy69bis) #3

To jak się podłączyć po pewnym czasie,
gdy mam już zmienione zakładki hasła czy rozszerzenia?


(FadeMind) #4

Zaloguj się w innej przeglądarce na konto Google.
Zresetuj stan synchronizacji Google Chrome:
https://myaccount.google.com/dashboard


(sexy69bis) #5

Tak zrobiłem, działa :blush:
Dzięki.