Google Maps jako tło na którym można dodać kontakt


(matfeusz) #1

Poszukuję instrukcję tak aby na Mapę Google była możliwość naniesienia innej warstwy np. z danymi kontaktowymi. Strona do której chce to dodać jest na systemie Joomla. Dokładny przykład jest na tej stronie: http://www.minttwist.com/contact-us/


(ra-v) #2

Skorzystaj z API Google Maps

Markery - czyli pineski na mapie

Popupy - czyli warstwa z informacją