Google pisze że mam wirusa i każe mi wpisywać literki w kwad

(Pikcior) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:11:45, on 2008-06-02

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe

C:\WINDOWS\system32\ifxtcs.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\IfxPsdSv.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Intel\AMT\UNS.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://intranet

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = “C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe”

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM…\Run: [atchk] “C:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe”

O4 - HKLM…\Run: [setRefresh] C:\Program Files\Compaq\SetRefresh\SetRefresh.exe

O4 - HKLM…\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKLM…\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM…\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [iSUSScheduler] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe

O4 - HKLM…\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers

O4 - HKLM…\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Przypomnienia kalendarza programu Microsoft Works.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://intranet

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = czrl.pata.pl

O17 - HKLM\Software…\Telephony: DomainName = czrl.pata.pl

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = czrl.pata.pl

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = czrl.pata.pl

O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll

O23 - Service: Intel® Active Management Technology System Status Service (atchksrv) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Drive Encryption Service (HpFkCryptService) - SafeBoot International - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe

O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\ifxtcs.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Intel® Active Management Technology Local Management Service (LMS) - Intel - C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

O23 - Service: Personal Secure Drive service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IfxPsdSv.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: Intel® Active Management Technology User Notification Service (UNS) - Intel - C:\Program Files\Intel\AMT\UNS.exe

End of file - 8727 bytes

(Leon$) #2

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport stronę uruchomić przez IE

:slight_smile:

(Gutek) #3

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

(Pikcior) #4

Ok

Po czterech dniach walki udało mi się dzis odpalić Kasperskiego. zaznaczam że część wirusów usunąłem symantekiem:

http://wklej.org/id/74272690c2

P.s. Google wciąż krzaczą !!

(Gutek) #5

Daj log z ComboFix

(Pikcior) #6

combo fix : http://wklej.org/id/0a9641f7fe

(Leon$) #7
(Zerka95) #8

Nie jestes sam !!

(Pikcior) #9

http://wklej.org/id/9913f3a800

Niestety wciąż ten sam kłopot :frowning:

(Leon$) #10

Wszystko zostało usunięte

Pobierz program SDFix

(Pikcior) #11

system en:

http://wklej.org/id/6fafb9cce2

SDFix:

http://wklej.org/id/8163b7a79a

(Leon$) #12

Raporty prawidłowe

jedyne co mi przychodzi do głowy to przeinstaluj przeglądarkę

:slight_smile:

(Pikcior) #13

też nic

Nie mam pojęcia co z tym zrobić ani w Explorerze ani w firefoxie:D

(huber2t) #14

Wyłącz w WMP i przegladarkach ,serwer proxy"

(Pikcior) #15

Ok i wszystko jasne wirus był nie u mnie tylko u sąsiada ale ponieważ nasza sieć ma współdzielone IP to trafiliśmy na czarną listę w Google razem! W sobotę pozbył się on tego wirusa i teraz już wszystko chodzi normalnie!

Wielkie dzięki wszystkim za pomoc!