Google Sheets - automatyczne dodawanie komórek po uzupełnieniu wiersza

Wiersz 1. - nagłówki
W wierszu 2., 3., 4., 5., … wpisywanie danych. Tych danych jest bardzo dużo, systematycznie uzupełnianych. W związku z tym problem polega na tym, że za każdym razem trzeba przewijać w dół bardzo daleko.
Szukam rozwiązania, aby po wpisaniu w wierszu 2 wartości automatycznie stawał się on wierszem 3., a 2. był znowu pusty.

Można pewnie napisać skrypt który by to robił, ale ja rozwiązałbym to inaczej.
Możesz utworzyć formularz do wprowadzania odpowiedzi którym będziesz uzupełniał tabelę z danymi służącymi jako baza danych.
Możesz teraz utworzyć sobie np drugą tabelę która będzie służyła do prezentacji danych z bazy: jakieś sumy, średnie, wyłapywanie największych czy najczęstszych wystąpień etc.
To moim zdaniem byłoby najwygodniejsze rozwiązanie.

Rozwiązanie:

function addRow() 
 { 
  var ss = SpreadsheetApp.getActive(); 
  var firstRow = 3; 
  var sh = ss.getActiveSheet(); 
  var lCol = sh.getLastColumn(); 
  var range = sh.getRange(firstRow, 3, 1, lCol); sh.insertRowsAfter(3, 1); 
  }

  function onEdit() {
    sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet(); //pobierz aktywny arkusz
    cell = sheet.getActiveCell();
   if (sheet.getName()=="nazwaArkusza") {
    if (cell.getColumn() == 2 && cell.getRow() == 4) {
      addRow();
    }
   }
  }