Google Sheets - automatyczne dodawanie komórek po uzupełnieniu wiersza


(si@tk@rz) #1

Wiersz 1. - nagłówki
W wierszu 2., 3., 4., 5., … wpisywanie danych. Tych danych jest bardzo dużo, systematycznie uzupełnianych. W związku z tym problem polega na tym, że za każdym razem trzeba przewijać w dół bardzo daleko.
Szukam rozwiązania, aby po wpisaniu w wierszu 2 wartości automatycznie stawał się on wierszem 3., a 2. był znowu pusty.


(pocolog) #2

Można pewnie napisać skrypt który by to robił, ale ja rozwiązałbym to inaczej.
Możesz utworzyć formularz do wprowadzania odpowiedzi którym będziesz uzupełniał tabelę z danymi służącymi jako baza danych.
Możesz teraz utworzyć sobie np drugą tabelę która będzie służyła do prezentacji danych z bazy: jakieś sumy, średnie, wyłapywanie największych czy najczęstszych wystąpień etc.
To moim zdaniem byłoby najwygodniejsze rozwiązanie.