Google Sheets - liczenie odległości między miejscowościami

Czy jest możliwość, aby mając nazwy miejscowości lub ich współrzędne automatycznie obliczyć w Google Sheets odległość między nimi?

function ileKm(mscStart, mscCel) {
  var directions = Maps.newDirectionFinder()
  .setOrigin(mscStart)
  .setDestination(mscCel)
  .getDirections();

  return directions.routes[0].legs[0].distance.value /1000;