Gpedit


(frankopan) #1

Czy windows 10 home nie posiada usługi gpedit.msc?


(MeHowG) #2

Domyślnie nie, ale można sobie włączyć…

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-other_settings/how-to-enable-gpeditmsc-in-windows-10-home/9f2ab0da-3821-48e6-9205-fd7755b904f4?auth=1

http://woshub.com/group-policy-editor-gpedit-msc-for-windows-10-home/

https://www.pcstudio.com.pl/pogotowie-komputerowe-tarchomin/347-windows-10-home-brak-gpedit-msc-rozwiazanie


(krystian3w) #3

Dla zachowania sprawności systemu w przyszłości lepiej nie instalować jak nie zrobiono z tym postępów od czasu XP (lepsza kompatybilność aplikacji, że potem nie trzeba usuwać błędnie dodanych wpisów rejestru itp.).