Grafika problem

Witam ! Jestem zupełnym laikiem jeśli chodzi o komputery, od pewnego czasu nie moge poradzić sobie z problemami jakie występują na moim sprzęcie. Na początku cały ekran wypełniony był kolorowymi prostokątami, paskami ( trudno nazwać ), nie było nic widać, nie mogłam go zresetować itd. Wyłączyłam go z gniazdka i po paru godzinach podczas startu były dziwne paski, następnie pojawia się pulpit. Avast wykrył konia trojańskiego - przycisnęłam opcje usuń. Program avast doradził ,abym się wylogowała i poczekała na przeskanowanie, pojawił się niebieski ekran, program skanował i po 2% zawiesił się i pojawiły się kolorowe plamki. Obecnie komputer zawiesza się bardzo często, sam się wyłancza, od czasu do czasu przechodzą przez ekran wspominane kolorowe paski. Jestem bardzo niedoświadczona i proszę serdecznie o pomoc. Czytałam wiadomość odnośnie wklejania z HijackThis niestety brakuje mi cierpliwości wciąż powtarzać jedną czynność tzn. przy zawieszającym się komputerze praca jest bardzo utrudniona. Wklejam normalnie i bardzo przepraszam za to, że naginam regulamin.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:11:21, on 2008-08-13

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.BIN

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Programy\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/def … earch.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/def … .yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/def … .yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/def … earch.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/def … .yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/def … .yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NBKeyScan] “C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe” ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU…\Run: [Yahoo! Pager] “C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe” -quiet

O4 - HKCU…\Run: [bitComet] “C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked.

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

zobacz Optymalizacja autostartu http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in … opic=116.0 oraz użyj Debugging Tools for Windows i daj log

Zaznaczyłam wpisy i zrobiłam Fix checked.

Odnośnie Debugging Tools for Windows - zainstalowałam i otwieram Minidump i pojawia się komunikat ,MEMORY.DMP nie można odnaleźć pliku. Zweryfikuj czy podano poprawną nazwę pliku."

W pewnym momencie pojawił się również komunikat , Sterownik ekranu ati2drag prestał normalnie pracować. Przy następnym ponownym rozruchu komputera zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające przekazanie danych na temat tego błędu firmie Microsoft"

żaden komunikat jednak nie pojawił się. Zainstalowałam ponownie sterowniki do karty graficznej.

Komputer nadal zawiesza się, monitor gaśnie, czasami zapala się ponownie po chwili .

Dodałam również kiepskiej jakośi zdjęcie tego co dzieje się od czasu do czasu, czyli pasków i kompletnie zniekształonego obrazu. Proszę o pomoc.

Zdjęcie 1 gallery/image_page.php?album_id=20&image_id=671

Zdjęcie 2 gallery/image_page.php?album_id=20&image_id=669

Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na

konkretny. Inaczej temat poleci do śmietnika.

To zmień sterowniki do karty na nowsze.

Nie mam pojęcia jak jeszcze moge zmienić temat, ponieważ się na tym nie znam, gdybym wiedziała w czym problem to opisałabym go na forum, zatytułowała jak należy i prosiła o pomoc w sprawie rozwiązania tego problemu !

Ale niestety nie znam się na komputerach, nie mam pojęcia w czym tkwi problem.

zainstalowałam nowsze sterowniki, komp nie zacina się, grafika na pulpicie jest ok, paski pojawiają się przy uruchamianiu i gra komputerowa w którą wcześniej grałam bez problemu ma totalnie zniekształcony obraz, czyli trójkąciki, kolorowe kwadraty itd.