Grub jako domyślny bootloader - Win8 oraz Kubuntu 13.04

Cześć.

Posiadam laptopa z Windows 8 oraz Kubuntu 13.04 Teraz żeby uruchomić Linuksa podczas uruchamiania muszę przytrzymać klawisz F9, wybrać Kubuntu i dopiero pojawia się grub.

Chcę ponowie zainstalować Kubuntu i żeby od razu przy uruchomieniu był grub. Jak to zrobić?

Dodam, że posiadam dwa dyski, dołączę zrzuty ekranu.

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa9b…c515e.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a8c9…fa87a.html

Lepsza jakość zrzutów

http://i39.tinypic.com/2e4f5gj.jpg

http://i41.tinypic.com/fa4d9k.png

Widzę, że masz komputer na UEFI. Sam również taki posiadam i niestety tutaj jest już inaczej, chyba, że o czymś nie wiem, ale ponad rok mam laptop z tym ustrojstrem i długo walczyłem aby osiągnąć to co autor tematu i się nie udało.

Raczej nie osiągniesz innego sposobu na UEFI niż przełaczanie się w BIOS lub pochodnym wyborze. Ja niestety między Windows a Linuksem muszę wiecznie przełączać się w BIOS. Wyczytałem w sieci, że jest to spowodowane podpowiedzeniem podczas uruchamiania, z której partycji bios boot odczytać dane i wystartować (osobna partycja EFI jest dla Linuksa i Windows)

Drugą opcją, jest ponowne wydanie grubowi polecenia stworzenia listy bootowalnych systemów. W ten sposób moja Fedora znalazła dodatkowy Windows obok. Podczas wyświetlania się GRUB’a gdy uruchamiam Linuksa, wtedy na liście systemów pojawił się Windows. Graficznie możesz to pewnie wykonać programem Boot Repair, nie wiem czy standardowo jest on zainstalowany w Ubuntu lub pochodnych. Niestety za pierwszym razem gdy tak zrobiłem Windows odpalał, kiedy jakiś czas później musiałem zabieg po reinstalacjach przeprowadzić, Windows co prawda dodał się, ale przy wybieraniu z GRUB wali błędami o niemożności odczytania swojej partycji bios boot (EFI), wtedy dopiero ręczne wybranie Windows w BIOS i ponowne uruchomienie komputera odpala Windows. Tego typu zabawę spotkałem dopiero po przesiadce na UEFI i GPT, ale ja na szczęście Windows mam chwilowo na 90 dni (ze strony MS) dla kaprysu, więc mi to rybka czy komputer Widzi tego Windows obok czy nie :wink:

Ja niestety nie mam opcji w BIOS ustawienie który system ma być uruchamiany automatycznie. W moim HP muszę za każdym razem to zmieniać. Dzięki za odpowiedź, szkoda, że będę się musiał z tym męczyć

Masz w Biosie wybrać partycje EFI, z której ma być uruchamiany komputer.

Wskaż tą z Grubem, do którego dodasz Windowsa.

Niestety nie mogę wybrać partycji. Jedyna opcje udostępnione przez oprogramowanie BIOS to USB/cdrom lub dysk twardy.

Bez żadnych danych to można tylko zgadywać.

Zamiast obrazków pokaż wyniki bootinfoscript.

Co masz dokładnie pod kalwiszem F9?

Zrzuty dodałem, ponieważ myślałem, że wystarczy w odpowiednim miejscu podczas instalacji umieścić GRUB.

Pod F9 mam wybór systemu który chcę uruchomić, jezeli wybiorę Kubuntu to wtedy uruchamia się grub, niestety za każdym uruchomieniem muszę wybierać Kubuntu.

Wynik polecenia:

Boot Info Script 0.61 [1 April 2012]============================= Boot Info Summary: ===============================


 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.

 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.


sda1: __________________________________________________________________________


  File system: ntfs

  Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS

  Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

  Operating System: 

  Boot files:    


sda2: __________________________________________________________________________


  File system: vfat

  Boot sector type: Unknown

  Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

  Operating System: 

  Boot files: /efi/Boot/bootx64.efi /efi/kubuntu/grubx64.efi 

            /efi/ubuntu/grubx64.efi /efi/ubuntu/shimx64.efi


sda3: __________________________________________________________________________


  File system:    

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Mounting failed: mount: nieznany typ systemu plików ''


sda4: __________________________________________________________________________


  File system: ntfs

  Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS

  Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

  Operating System: 

  Boot files: /bootmgr /Boot/BCD /Windows/System32/winload.exe


sda5: __________________________________________________________________________


  File system: ntfs

  Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS

  Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

  Operating System: 

  Boot files: /bootmgr /boot/BCD


sda6: __________________________________________________________________________


  File system: ext4

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Operating System: 

  Boot files:    


sda7: __________________________________________________________________________


  File system:    

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Mounting failed: mount: nieznany typ systemu plików ''

mount: nieznany typ systemu plików ''


sdb1: __________________________________________________________________________


  File system:    

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Mounting failed: mount: nieznany typ systemu plików ''

mount: nieznany typ systemu plików ''

mount: nieznany typ systemu plików ''


sdb2: __________________________________________________________________________


  File system: ext4

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Operating System: Ubuntu 13.04

  Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab


============================ Drive/Partition Info: =============================


Drive: sda _____________________________________________________________________


Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes

głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 60801, w sumie sektorów: 976773168

Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 4096


Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System


/dev/sda1 1 976,773,167 976,773,167 ee GPTGUID Partition Table detected.


Partition Start Sector End Sector # of Sectors System

/dev/sda1 2,048 821,247 819,200 Windows Recovery Environment (Windows)

/dev/sda2 821,248 1,353,727 532,480 EFI System partition

/dev/sda3 1,353,728 1,615,871 262,144 Microsoft Reserved Partition (Windows)

/dev/sda4 1,615,872 354,416,158 352,800,287 Data partition (Windows/Linux)

/dev/sda5 941,529,088 976,764,927 35,235,840 Data partition (Windows/Linux)

/dev/sda6 354,416,640 929,159,167 574,742,528 Data partition (Windows/Linux)

/dev/sda7 929,159,168 941,529,087 12,369,920 Swap partition (Linux)


Drive: sdb _____________________________________________________________________


Disk /dev/sdb: 32.0 GB, 32017047552 bytes

głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 3892, w sumie sektorów: 62533296

Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 4096


Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System


/dev/sdb1 1 62,533,295 62,533,295 ee GPTGUID Partition Table detected.


Partition Start Sector End Sector # of Sectors System

/dev/sdb1 2,048 12,580,863 12,578,816 -

/dev/sdb2 12,580,864 62,532,035 49,951,172 Data partition (Windows/Linux)


"blkid" output: ________________________________________________________________


Device UUID TYPE LABEL


/dev/sda1 C43AD7413AD72EE4 ntfs WINRE

/dev/sda2 5ADC-2327 vfat    

/dev/sda4 42A22309A2230151 ntfs OS

/dev/sda5 8408D48E08D4809A ntfs RECOVERY

/dev/sda6 ca75416a-8259-4ebc-ac54-765b6d52b76a ext4    

/dev/sdb2 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f ext4    


================================ Mount points: =================================


Device Mount_Point Type Options


/dev/sda2 /boot/efi vfat (rw)

/dev/sda6 /home ext4 (rw)

/dev/sdb2 / ext4 (rw,errors=remount-ro)=========================== sdb2/boot/grub/grub.cfg: ===========================


--------------------------------------------------------------------------------

#

# DO NOT EDIT THIS FILE

#

# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

#


### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

if [-s $prefix/grubenv]; then

 set have_grubenv=true

 load_env

fi

set default="0"


if [x"${feature_menuentry_id}" = xy]; then

 menuentry_id_option="--id"

else

 menuentry_id_option=""

fi


export menuentry_id_option


if ["${prev_saved_entry}"]; then

 set saved_entry="${prev_saved_entry}"

 save_env saved_entry

 set prev_saved_entry=

 save_env prev_saved_entry

 set boot_once=true

fi


function savedefault {

 if [-z "${boot_once}"]; then

  saved_entry="${chosen}"

  save_env saved_entry

 fi

}


function recordfail {

 set recordfail=1

 if [-n "${have_grubenv}"]; then if [-z "${boot_once}"]; then save_env recordfail; fi; fi

}


function load_video {

 if [x$feature_all_video_module = xy]; then

  insmod all_video

 else

  insmod efi_gop

  insmod efi_uga

  insmod ieee1275_fb

  insmod vbe

  insmod vga

  insmod video_bochs

  insmod video_cirrus

 fi

}


if [x$feature_default_font_path = xy] ; then

  font=unicode

else

insmod part_gpt

insmod ext2

set root='hd1,gpt2'

if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt2 --hint-efi=hd1,gpt2 --hint-baremetal=ahci1,gpt2 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

else

 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

fi

  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"

fi


if loadfont $font ; then

 set gfxmode=auto

 load_video

 insmod gfxterm

 set locale_dir=$prefix/locale

 set lang=pl_PL

 insmod gettext

fi

terminal_output gfxterm

if ["${recordfail}" = 1]; then

 set timeout=-1

else

 set timeout=10

fi

### END /etc/grub.d/00_header ###


### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=black/light-gray

#set_background_image "images/tile.png";


set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=black/light-gray

if background_color 0,0,0; then

 clear

fi

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###


### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

function gfxmode {

	set gfxpayload="${1}"

	if ["${1}" = "keep"]; then

		set vt_handoff=vt.handoff=7

	else

		set vt_handoff=

	fi

}

if ["${recordfail}" != 1]; then

 if [-e ${prefix}/gfxblacklist.txt]; then

  if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then

   if [${match} = 0]; then

    set linux_gfx_mode=keep

   else

    set linux_gfx_mode=text

   fi

  else

   set linux_gfx_mode=text

  fi

 else

  set linux_gfx_mode=keep

 fi

else

 set linux_gfx_mode=text

fi

export linux_gfx_mode

menuentry 'Kubuntu GNU/Linux' --class kubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f' {

recordfail

	load_video

	gfxmode $linux_gfx_mode

	insmod gzio

	insmod part_gpt

	insmod ext2

	set root='hd1,gpt2'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt2 --hint-efi=hd1,gpt2 --hint-baremetal=ahci1,gpt2 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

	fi

	linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-29-generic.efi.signed root=UUID=4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f ro quiet splash $vt_handoff

	initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-29-generic

}

submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Kubuntu GNU/Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f' {

	menuentry 'Kubuntu GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.8.0-29-generic' --class kubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.8.0-29-generic-advanced-4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f' {

	recordfail

		load_video

		gfxmode $linux_gfx_mode

		insmod gzio

		insmod part_gpt

		insmod ext2

		set root='hd1,gpt2'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt2 --hint-efi=hd1,gpt2 --hint-baremetal=ahci1,gpt2 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

		fi

		echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.8.0-29-generic...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-29-generic.efi.signed root=UUID=4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f ro quiet splash $vt_handoff

		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-29-generic

	}

	menuentry 'Kubuntu GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.8.0-29-generic (tryb ratunkowy)' --class kubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.8.0-29-generic-recovery-4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f' {

	recordfail

		load_video

		insmod gzio

		insmod part_gpt

		insmod ext2

		set root='hd1,gpt2'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt2 --hint-efi=hd1,gpt2 --hint-baremetal=ahci1,gpt2 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

		fi

		echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.8.0-29-generic...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-29-generic.efi.signed root=UUID=4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f ro recovery nomodeset 

		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-29-generic

	}

	menuentry 'Kubuntu GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.8.0-27-generic' --class kubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.8.0-27-generic-advanced-4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f' {

	recordfail

		load_video

		gfxmode $linux_gfx_mode

		insmod gzio

		insmod part_gpt

		insmod ext2

		set root='hd1,gpt2'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt2 --hint-efi=hd1,gpt2 --hint-baremetal=ahci1,gpt2 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

		fi

		echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.8.0-27-generic...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-27-generic.efi.signed root=UUID=4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f ro quiet splash $vt_handoff

		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-27-generic

	}

	menuentry 'Kubuntu GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.8.0-27-generic (tryb ratunkowy)' --class kubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.8.0-27-generic-recovery-4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f' {

	recordfail

		load_video

		insmod gzio

		insmod part_gpt

		insmod ext2

		set root='hd1,gpt2'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt2 --hint-efi=hd1,gpt2 --hint-baremetal=ahci1,gpt2 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

		fi

		echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.8.0-27-generic...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-27-generic.efi.signed root=UUID=4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f ro recovery nomodeset 

		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-27-generic

	}

	menuentry 'Kubuntu GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.8.0-19-generic' --class kubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.8.0-19-generic-advanced-4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f' {

	recordfail

		load_video

		gfxmode $linux_gfx_mode

		insmod gzio

		insmod part_gpt

		insmod ext2

		set root='hd1,gpt2'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt2 --hint-efi=hd1,gpt2 --hint-baremetal=ahci1,gpt2 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

		fi

		echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.8.0-19-generic...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-19-generic root=UUID=4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f ro quiet splash $vt_handoff

		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-19-generic

	}

	menuentry 'Kubuntu GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.8.0-19-generic (tryb ratunkowy)' --class kubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.8.0-19-generic-recovery-4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f' {

	recordfail

		load_video

		insmod gzio

		insmod part_gpt

		insmod ext2

		set root='hd1,gpt2'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt2 --hint-efi=hd1,gpt2 --hint-baremetal=ahci1,gpt2 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f

		fi

		echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.8.0-19-generic...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-19-generic root=UUID=4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f ro recovery nomodeset 

		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-19-generic

	}

}


### END /etc/grub.d/10_linux ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###

menuentry 'Windows 8 (loader) (na /dev/sda4)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-42A22309A2230151' {

	insmod part_gpt

	insmod ntfs

	set root='hd0,gpt4'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt4 --hint-efi=hd0,gpt4 --hint-baremetal=ahci0,gpt4 42A22309A2230151

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 42A22309A2230151

	fi

	drivemap -s (hd0) ${root}

	chainloader +1

}

menuentry 'Windows Recovery Environment (loader) (na /dev/sda5)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-8408D48E08D4809A' {

	insmod part_gpt

	insmod ntfs

	set root='hd0,gpt5'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt5 --hint-efi=hd0,gpt5 --hint-baremetal=ahci0,gpt5 8408D48E08D4809A

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8408D48E08D4809A

	fi

	drivemap -s (hd0) ${root}

	chainloader +1

}

### END /etc/grub.d/30_os-prober ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {

	fwsetup

}

### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###


### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###


### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###

if [-f ${config_directory}/custom.cfg]; then

 source ${config_directory}/custom.cfg

elif [-z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg]; then

 source $prefix/custom.cfg;

fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###

--------------------------------------------------------------------------------


=============================== sdb2/etc/fstab: ================================


--------------------------------------------------------------------------------

# /etc/fstab: static file system information.

#

# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a

# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices

# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

#

# 

# / was on /dev/sdb2 during installation

UUID=4e4662fb-bd09-4271-9d62-23a3dcbb640f / ext4 errors=remount-ro 0 1

# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation

UUID=5ADC-2327 /boot/efi vfat defaults 0 1

# /home was on /dev/sda6 during installation

UUID=ca75416a-8259-4ebc-ac54-765b6d52b76a /home ext4 defaults 0 2

--------------------------------------------------------------------------------


=================== sdb2: Location of files loaded by Grub: ====================


      GiB - GB File Fragment(s)


        = boot/grub/grub.cfg 1

        = boot/initrd.img-3.8.0-19-generic 1

        = boot/initrd.img-3.8.0-27-generic 1

        = boot/initrd.img-3.8.0-29-generic 2

        = boot/vmlinuz-3.8.0-19-generic 1

        = boot/vmlinuz-3.8.0-27-generic 2

        = boot/vmlinuz-3.8.0-27-generic.efi.signed 1

        = boot/vmlinuz-3.8.0-29-generic 1

        = boot/vmlinuz-3.8.0-29-generic.efi.signed 1

        = initrd.img 2

        = initrd.img.old 2

        = vmlinuz 1

        = vmlinuz.old 1


======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================


Unknown GPT Partiton Type

dee2bfd3af3ddf11ba40e3a556d89593

Unknown BootLoader on sda2


00000000 eb 58 90 4d 53 44 4f 53 35 2e 30 00 02 08 fe 1b |.X.MSDOS5.0.....|

00000010 02 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 00 88 0c 00 |........?.......|

00000020 00 20 08 00 01 02 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 |. ..............|

00000030 01 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|

00000040 80 00 29 27 23 dc 5a 4e 4f 20 4e 41 4d 45 20 20 |..)'#.ZNO NAME |

00000050 20 20 46 41 54 33 32 20 20 20 33 c9 8e d1 bc f4 | FAT32 3.....|

00000060 7b 8e c1 8e d9 bd 00 7c 88 56 40 88 4e 02 8a 56 |{......|.V@.N..V|

00000070 40 b4 41 bb aa 55 cd 13 72 10 81 fb 55 aa 75 0a |@.A..U..r...U.u.|

00000080 f6 c1 01 74 05 fe 46 02 eb 2d 8a 56 40 b4 08 cd |...t..F..-.V@...|

00000090 13 73 05 b9 ff ff 8a f1 66 0f b6 c6 40 66 0f b6 |.s......f...@f..|

000000a0 d1 80 e2 3f f7 e2 86 cd c0 ed 06 41 66 0f b7 c9 |...?.......Af...|

000000b0 66 f7 e1 66 89 46 f8 83 7e 16 00 75 39 83 7e 2a |f..f.F..~..u9.~*|

000000c0 00 77 33 66 8b 46 1c 66 83 c0 0c bb 00 80 b9 01 |.w3f.F.f........|

000000d0 00 e8 2c 00 e9 a8 03 a1 f8 7d 80 c4 7c 8b f0 ac |..,......}..|...|

000000e0 84 c0 74 17 3c ff 74 09 b4 0e bb 07 00 cd 10 eb |..t.<.t.........|

000000f0 ee a1 fa 7d eb e4 a1 7d 80 eb df 98 cd 16 cd 19 |...}...}........|

00000100 66 60 80 7e 02 00 0f 84 20 00 66 6a 00 66 50 06 |f`.~.... .fj.fP.|

00000110 53 66 68 10 00 01 00 b4 42 8a 56 40 8b f4 cd 13 |Sfh.....B.V@....|

00000120 66 58 66 58 66 58 66 58 eb 33 66 3b 46 f8 72 03 |fXfXfXfX.3f;F.r.|

00000130 f9 eb 2a 66 33 d2 66 0f b7 4e 18 66 f7 f1 fe c2 |..*f3.f..N.f....|

00000140 8a ca 66 8b d0 66 c1 ea 10 f7 76 1a 86 d6 8a 56 |..f..f....v....V|

00000150 40 8a e8 c0 e4 06 0a cc b8 01 02 cd 13 66 61 0f |@............fa.|

00000160 82 74 ff 81 c3 00 02 66 40 49 75 94 c3 42 4f 4f |.t.....f@Iu..BOO|

00000170 54 4d 47 52 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 |TMGR ........|

00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|

*

000001a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0d 0a 44 69 |..............Di|

000001b0 73 6b 20 65 72 72 6f 72 ff 0d 0a 50 72 65 73 73 |sk error...Press|

000001c0 20 61 6e 79 20 6b 65 79 20 74 6f 20 72 65 73 74 | any key to rest|

000001d0 61 72 74 0d 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |art.............|

000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|

000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 ac 01 b9 01 00 00 55 aa |..............U.|

00000200=============================== StdErr Messages: ===============================


awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

awk: cmd. line:36: Math support is not compiled in

Na przyszłość proszę pamiętać że tak długie raporty należy zamieścić na http://www.wklej.org lub http://www.wklej.to a w poście tutaj na forum podać linka do wklejki.

W jaki sposób zainstalować boot loader? Przy instalacji przecież wybieram gdzie chcę instalować GRUBA i zawsze instaluję

A wziąłeś pod uwagę, że to jest już UEFI i w rozkładzie partycji GPT…? W GPT masz /boot/efi miast MBR.

Za pomocą Boot Repaira przeinstalowałbym GRUB’a, przy okazji na etapie szukania systemów może załapie Windows i doda do niego wpis.

Jak wspomniałem - ja idealnego środka na to nie znalazłem, wygenerowanie nowej listy dla GRUB’a co prawda dodało zainstalowany znacznie później Windows, ale ten i tak wysypuje się po wybraniu z GRUB (i to nawet właśnie najnowszy W8). Jedyne co mogę to przełączać się w BIOS przy starcie systemu między Linuksem a Windows - ja po półtora roku przywykłem i są plusy sytuacji. Plusem i to niepodważalnym takiej sytuacji jest, że omijasz częsty problem kasowania GRUB’a, tj. nadpisywania go bootloaderem Windows przy przeinstalowywaniu Okien. Teraz miast w MBR informacja siedzi sobie w partycji /boot/efi i tyle. Także pomyśl o tym plusie. Dzięki GPT omijasz też problem tylko 4 partycji podstawowych i potem masy logicznych, także wreszcie jest porządek z partycjami i nie ogranicza mnie teraz właśnie MBR. Także pomyśl o plusach sytuacji.

Zajrzyj tutaj: https://help.ubuntu.com/community/UEFI .

Dzięki za odpowiedzi. Spróbuję zainstalować według strony którą podał marcin’82

Którą partycję powinienem wybrać? Tą z /boot/efi?

http://i43.tinypic.com/33u5qpx.jpg

Możesz spróbować, ale ja rewelacji tam nie widzę na tej www. To raczej How-To dla tych co zetknęli się z UEFI i nie wiedzą teraz czy skręcić w lewo lub prawo, a może zawrócić. Z obowiązku coś takiego musieli dać, bo Ubuntu przynajmniej w wersji 12.04 nie krzyczy w instalatorze o /bios/boot a nawet po jej ustawieniu mnie ten Ubunciak nie wstawał nawet, więc jakiś mały poradnik o UEFI musieli dać. Prawda jest taka, że bez UEFI, informacje o systemach były trzymane w jednym sobie takim MBR, więc jak zainstalowałeś Windows a potem Linuksa, to GRUB instalował się w tym MBR i mogłeś startować co chciałeś. W przypadku UEFI i tablicy partycji GPT nie ma już ogonów w postaci starego MBR i każdy system ma swoją osobną partycję /boot/efi (zamienna nazwa bios boot), a nie wrzucane do jednego MBR. Na pewno można jakoś dodać Windows do GRUB, ale od czasu wprowadzenia GRUB2 i pokomplikowaniu go, nie wnikałem już nigdy jak ponownie ręcznie z palca dodawać wpisy i zdawałem się na automaty. Jak wspominałem, uruchom program BootRepair, on jest chyba nawet wymieniony w tym how-to Ubuntu. Przeinstaluje on GRUB’a, a przy okazji poszuka innych systemów. Jeśli będziesz miał szczęście, sam doda wpis od Windows i może nawet działający. Niektóre biosy na UEFI umożliwiają wyłączenie SecureBoota, czasem umożliwiają też powrót do starego typu z MBR (mając opcję Legacy). Ogólnie musisz jednak przyzwyczaić się, że na UEFI jest już nieco inaczej, niemniej plusy tego rozwiązania rekompensują minus przełączania się między systemami ręcznie.

Co do wyboru partycji, to wystarczy byle jaka, nie musi być duża, źródła w internecie podają, że wystarczy nawet partycja 1MB. W instalatorze ustawiasz ją jako efi boot partition, ew dorzucić punkt montowania jako /boot/efi i to wszystko.

@Jusko:

Da się bo sam tak używałem.

Sam już dawno pozbyłem się Gruba.

Przy uefi lepiej sprawdza się elilo lub refind.

Ten drugi nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji.

Jusko, napewno autor ma 2 partycje EFI? Ja patrząc na screeny widzę tylko 1. Partycja EFI powinna mieć system FAT i autor na wszystkich screenach+logu który wrzucił ma tylko 1 taką partycję.

@poseidon - próbowałem kiedyś rEFInd, ale nie potrafił mi odnaleźć drugiego systemu, może aplikacja była jeszcze zbyt młoda i po prostu sobie wtedy nie poradziła :wink: Nawet Linuksowy os-prober wtedy poległ :slight_smile: Były to początki moich bojów z problemem jak w temacie (jakiś rok temu).

@bingo009 - mogę mówić tylko za siebie. W moim przypadku Windows 8 x86_64 zawsze tworzy sobie sam partycję 100MB FAT32 z flagą boot (+ samoczynnie tworzona partycja z systemem plików wg. GParted “nieznana”, wielkość 128MB i etykieta Microsoft reserver partition) . Nie zdarzyło mi się jeszcze, aby było inaczej. Aczkolwiek ja Windows mam jako kaprys w wersji 90 dniowej, a tak to nie używam systemu MS, więc nie wiem, czy wersja x86 zachowuje się np. tak samo, albo czy są sytuacje w których instalator pójdzie bez tego. Ja mam BIOS na UEFI w którym nie mogę przestawić się na LEGACY, toteż mogę lecieć wyłącznie na UEFI i nigdy Windows 8 ani 7 (oba x86_64) nie przepuścił instalacji bez stworzenia sobie bootowalnej partycji. Na dowód zrzucik z mojego układu, gdzie W8 sam sobie stworzył bootowalną partycję i tę drugą :wink: http://i40.tinypic.com/1q0jo7.png

Przecież to ta partycja EFI właśnie. Z niej normalnie może korzystać Linux.

Dziwne, że nie znalazł Ci drugiego systemu skoro on nawet wyszukuje kernele i z nich odpala. Może to jakieś stare, które tego nie obsługiwały jeszcze startu bez bootloadera.

Najmniej problemów, gdy ona jest na początku dysku. A u was jest to sda2, więc druga.

Wcześniejsze Windowsy też tworzyły partycję 100mb, ale było to coś zupełnie innego.

Być może mogą korzystać z jednej i ten samej partycji. Tego nie wiem, u mnie nigdy nie następuje kolejność Windows a potem do Windows podpiąć Linuksa, jest wyłącznie odwrotnie bo to Windows jest u mnie wyłącznie momentami, toteż Windows sam sobie tworzy własną bootowalną partycję :slight_smile: Nie miałem sytuacji, że Linux był kiedyś drugi i do niego podpinałem Windowsową /boot/efi, toteż nie wiem jakby to wyglądało, ale w przypadku Fedory głowy nie dam bo tylko aktualizuję system do nowych wersji więc nie widuję często instalatora od wersji 12 (czyli jakieś 4 lata temu), ale chyba wymagał on formatu /boot/efi do instalacji, za to Ubuntu jest troszkę głupiutki w tej kwestii bo nawet o /boot/efi nie krzyczy (12.04), więc pewnie podpięcie Ubuntu pod boot efi Windowsowy przejdzie :wink: Co do kolejności na dysku, to bywało już różnie i tutaj problemów nigdy nie było, nawet, gdy /boot/efi była ostatnia :wink:

rEFIng jest młodym projektem dopiero w wersji 0.7.4 widać, a ja testowałem go rok temu, więc mógł czegoś nie wykryć, ale jak wspomniałem, dla mnie to nie problem, bo Win jest u mnie kaprysem tylko, więc nie wnikałem :slight_smile: Problemem eEFInd jest tylko to, że jest to chyba projekt jednej osoby, więc może paść w każdym momencie, ale od roku widzę się rozwija, toteż nie demonizuję.

Za to autor tematu może spróbować rEFInd i zdać relację jak teraz to wygląda :slight_smile:

Niby tak, ale jak widać, u autora podczas instalacji GRUB zainstalował się na partycji EFI Windows. Ale niby czemu autor musi wybierać w BIOS system? GRUB nie powinien nadpisać BootManager tak, aby przy uruchamianiu pokazywał menu?

Odpowiedź jest myślę krótka - UEFI i nawet jeśli wszystko wylądowało na jednej partycji, to nie kwestia nadpisywania bootloadera, co wystartowanie z odpowiednich informacji na boot efi. To już nie prosty MBR :wink: