GRUB2 - zmiana tła

Zainstalowałem sobie w systemie obrazki do Gruba2:

sudo apt-get install grub2-splashimages

I chciałem sobie podmienić tło bootloadera, żeby zajefajnie wyglądał :stuck_out_tongue: Mam w katalogu plik “samolot.tga” :

/usr/share/images/grub/samolot.tga

Zmieniłem więc plik /etc/grub.d/05_debian_theme oto jego zawartość:

#!/bin/sh -e


. /usr/lib/grub/grub-mkconfig_lib


# this allows desktop-base to override our settings

f=/usr/share/desktop-base/grub_background.sh

if test -e ${f} ; then

 . ${f}

else

 WALLPAPER="/usr/share/images/desktop-base/moreblue-orbit-grub.png"

 COLOR_NORMAL="black/black"

 COLOR_HIGHLIGHT="magenta/black"

fi


set_mono_theme()

{

 cat << EOF

set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=black/light-gray

EOF

}


# check for usable backgrounds

use_bg=false

for output in ${GRUB_TERMINAL_OUTPUT}; do

 if ["$output" = "gfxterm"] ; then

  for i in {/boot/grub,/usr/share/images/desktop-base,/usr/share/images/grub}/samolot.{png,tga}; do

   if is_path_readable_by_grub $i ; then 

    bg=$i

    case ${bg} in

     *.png) reader=png ;;

     *.tga) reader=tga ;;

     *.jpg|*.jpeg)	reader=jpeg ;;

    esac

    if test -e /boot/grub/${reader}.mod ; then

     echo "Found background image: `basename ${bg}`" >&2

     use_bg=true

     break

    fi

   fi

  done

  break

 fi

done


# set the background if possible

if ${use_bg} ; then

 prepare_grub_to_access_device `${grub_probe} --target=device ${bg}`

 cat << EOF

insmod ${reader}

if background_image `make_system_path_relative_to_its_root ${bg}` ; then

 set color_normal=${COLOR_NORMAL}

 set color_highlight=${COLOR_HIGHLIGHT}

else

EOF

fi


# otherwise, set a monochromatic theme for Ubuntu

if ${use_bg} ; then

 set_mono_theme | sed -e "s/^/ /g"

 echo "fi"

else

 set_mono_theme

fi

Na koniec jeszcze:

sudo update-grub

I niestety ciemność widzę ciemność! Dalej czarne tło :smiley:

http://www.ubucentrum.net/2009/11/co-wa … dycja.html

Zmieniałem kiedyś wg. powyższego linku i działało, więc ty też spróbuj.

Być może będziesz chciał zmienić także rozdzielczość, więc zainstaluj startupmanager, i tam ustaw.

Ja również stosowałem się do powyższego tutorialu :smiley:

Grafika jest odpowiednio przycięta i w odpowiednim formacie.

PS: [ROZWIĄZANIE] - Powyższy sposób zmiany tła dotyczy wersji GRUBA w wersji 1.97 , jeżeli zmieniamy tło wersji 1.98 i wyższej to w pliku 05_debian_theme trzeba zmienić zmienną

WALLPAPER="/usr/share/images/grub/Plasma-lamp.tga"

wpisując odpowiednią lokalizację grafiki.

To tak jakby ktoś miał kiedyś taki problem jak ja i nie mógł znaleźć rozwiązania. Pozdro :smiley: