Grupowanie przycisków i zdarzeń [Borland C++ 6]

Jak zarządzać dużą ilością przycisków speedbutton?

Chodzi mi o napisanie zdarzenia onClick wspólnego dla tych przycisków.

Jedno zdarzenie dla wszystkich przycisków, ale muszę wiedzieć który przycisk został wciśnięty i wywołał to zdarzenie.

(Albo może da się stworzyć grupę tych przycisków, a potem zarządzać za pomocą porządkowego indeksu.)

Jak to zrobić?

Przycisków jest ponad 100 więc ręczne wpisywanie po prostu odpada.

Liczę na wasze pomysły. :slight_smile:

 1. Gdzieś w deklaracji formularza tworzysz tablicę wskazników dla przycisków np. TSpeedButton * SpdButt[10];

 2. Dynamicznie w konstruktorze formularza wypełniasz tablicę i generujesz obiekty

  for(int i=0; i<10; i++) {

  SpdButt[i] = new TSpeedButton(this);

  // tutaj pewnie trochę manewrowania obiektami, np.

  SpdButt[i] -> Top = …

  SpdButt[i] -> Left = …

  SpdButt[i] -> Caption = …

  // przypisujesz też każdemu obiektowy własność Tag, żeby go potem zidentyfikować w funkcji OnClick, np.

  SpdButt[i] -> Tag = i;

  // i przypisujesz zdarzenie OnClick…

  SpdButt[i] -> OnClick = SpeedButton1Click;

  }

 3. Definiujesz funkcję obsługi “OnClick”

  void __fastcall TForm1::SpeedButton1Click(TObject *Sender)

  {

  // trochę to nieporządne, powinieneś pomyśleć o zabezpieczeniu tego rzutowania, mi się nie chce.

  int Tag = dynamic_cast(Sender) -> Tag;

  // i w Tag masz numer SpeedButton który wywołał zdarzenie

  }

I tyle…

No trochę to zaawansowane…ale dziękuję :slight_smile:

Popróbuję z tym i zobaczę co z tego wyjdzie.

Jeszcze raz dzięki.