Hacktool.Rootkit, czyli między młotem a kowadłem


(Adam Sp1) #1

Witam

Przedstawię problem. Otóż zostałem zborbadowany przez wirus Hacktool.Rootkit. Norton chciał go ciągle przenosićdo kwarantanny. WKurzyłem się i go odinstalowałem. Kiedy uruchomił się komputer ponownie, to się zaczęło. "Zapraszamy" widniało przez parę sekund, następnie tapeta komputera przez parę minut. W tym czasie nie mogłem nic zrobić, nawet wejść w Menedżer Zadań. Po pojawieniu się ikon, wszedłem na te forum i zrobiłem skan RSIT'em. Zamieszczam log:

Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)

Run by Adam at 2009-06-03 16:09:48

Microsoft Windows XP Home Edition Dodatek Service Pack 3

System drive C: has 2 GB (6%) free of 38 GB

Total RAM: 1535 MB (62% free)


HijackThis download failed


======Scheduled tasks folder======


C:\WINDOWS\tasks\1-Click Maintenance.job

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

C:\WINDOWS\tasks\FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 2200 series#1204453251.job

C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{9B79B3B5-C4A7-4451-ADD7-80AE5FAFE349}.job


======Registry dump======


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]

Adobe PDF Reader Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2006-10-22 62080]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11222041-111B-46E3-BD29-EFB2449479B1}]

IEPlugin Class - C:\PROGRA~1\ArcSoft\MEDIAC~1.5FO\STREAM~1\ARCURL~1.DLL [2008-05-26 170496]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\coIEPlg.dll [2009-03-31 357744]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Symantec Intrusion Prevention - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll [2009-03-05 116088]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

SSVHelper Class - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll [2008-02-22 509328]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Show Norton Toolbar - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\CoIEPlg.dll [2009-03-31 357744]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skrót do strony właściwości High Definition Audio"=C:\WINDOWS\system32\HDAudPropShortcut.exe [2004-03-17 61952]

"Share-to-Web Namespace Daemon"=C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe [2002-04-11 69632]

"NVRTCLK"=C:\WINDOWS\system32\NVRTCLK\NVRTClk.exe [2003-12-30 24576]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe [2008-02-22 144784]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe [2008-01-11 39792]

"ArcSoft Connection Service"=C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe [2009-04-29 188728]

"NvCplDaemon"=C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll [2008-05-16 13529088]

"nwiz"=nwiz.exe /install []

"NvMediaCenter"=C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll [2008-05-16 86016]

"ISUSPM Startup"=C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe [2005-08-11 249856]

"ISUSScheduler"=C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe [2005-08-11 81920]

"NeroFilterCheck"=C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe [2007-03-01 153136]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe [2009-01-05 413696]

"ccApp"=C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe [2008-10-17 51048]

"osCheck"=C:\Program Files\Norton 360\osCheck.exe [2008-02-26 988512]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2009-04-02 342312]


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

"MSMSGS"=C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [2008-04-14 1695232]

"LightScribe Control Panel"=C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe [2008-01-24 2289664]

"UnHackMe Monitor"=C:\Program Files\UnHackMe\hackmon.exe [2008-12-22 231648]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

hp psc 2000 Series.lnk - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

officejet 6100.lnk - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hposol08.exe

Philips SA52XX Device Manager.lnk - C:\Program Files\Philips\SA52xx Device Manager\SA52xx_DeviceManager.exe


C:\Documents and Settings\Adam\Menu Start\Programy\Autostart

GIGABYTE Gamer HUD Lite.lnk - C:\Program Files\Gigabyte\Gamer HUD Lite\HUD.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDriveAutoRun"=67108863

"NoDrives"=0


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"HonorAutoRunSetting"=

"NoDriveAutoRun"=

"NoDriveTypeAutoRun"=

"NoDrives"=


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"="C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe:*:Enabled:Bonjour"

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe"="C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

"C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe:*:Enabled:ENABLE"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"


======List of files/folders created in the last 1 months======


2009-06-03 16:09:48 ----D---- C:\rsit

2009-06-03 16:09:48 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2009-06-03 16:08:43 ----SHD---- C:\RECYCLER

2009-06-03 15:50:44 ----D---- C:\WINDOWS\temp

2009-06-03 15:39:24 ----A---- C:\WINDOWS\zip.exe

2009-06-03 15:39:24 ----A---- C:\WINDOWS\SWXCACLS.exe

2009-06-03 15:39:24 ----A---- C:\WINDOWS\SWSC.exe

2009-06-03 15:39:24 ----A---- C:\WINDOWS\SWREG.exe

2009-06-03 15:39:24 ----A---- C:\WINDOWS\sed.exe

2009-06-03 15:39:24 ----A---- C:\WINDOWS\PEV.exe

2009-06-03 15:39:24 ----A---- C:\WINDOWS\NIRCMD.exe

2009-06-03 15:39:24 ----A---- C:\WINDOWS\grep.exe

2009-06-03 15:39:18 ----D---- C:\WINDOWS\ERDNT

2009-06-03 15:14:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Partizan.exe

2009-06-02 21:30:06 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\SecTaskMan

2009-06-02 21:18:49 ----A---- C:\WINDOWS\Partizan.txt

2009-06-02 21:14:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PARTIZAN.TXT

2009-06-02 21:09:22 ----RASHOT---- C:\WINDOWS\winstart.bat

2009-06-02 21:09:01 ----D---- C:\Program Files\UnHackMe

2009-06-02 20:17:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\alrsvco.exe.vir

2009-06-02 20:17:04 ----AD---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP

2009-06-02 20:16:41 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Simply Super Software

2009-06-02 20:16:41 ----D---- C:\Documents and Settings\Adam\Dane aplikacji\Simply Super Software

2009-06-02 19:20:29 ----D---- C:\WINDOWS\55A6283C638A4EE0B49151118554BDA2.TMP

2009-06-02 18:51:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AAP.DLL

2009-06-02 18:51:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AAK.dll

2009-06-02 18:51:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AAD.DLL

2009-05-27 21:18:55 ----D---- C:\Documents and Settings\Adam\Dane aplikacji\Microsoft Web Folders

2009-05-27 21:11:17 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\SBT

2009-05-27 21:11:14 ----D---- C:\Program Files\Przeglądarka migawek

2009-05-27 13:56:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\muweb.dll

2009-05-27 13:56:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui

2009-05-27 13:56:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll


======List of files/folders modified in the last 1 months======


2009-06-03 16:09:48 ----RD---- C:\Program Files

2009-06-03 16:08:56 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini

2009-06-03 15:50:45 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2009-06-03 15:50:45 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2009-06-03 15:50:44 ----D---- C:\WINDOWS

2009-06-03 15:49:45 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2009-06-03 15:48:16 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini

2009-06-03 15:42:23 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config

2009-06-03 15:41:38 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch

2009-06-03 15:41:36 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2009-06-03 15:39:45 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2009-06-03 15:23:53 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec

2009-06-02 21:43:32 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2009-06-02 20:19:11 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2009-06-02 19:20:28 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared

2009-06-02 19:12:31 ----D---- C:\Program Files\Norton 360

2009-06-02 18:33:31 ----D---- C:\Program Files\Opera

2009-06-01 20:17:55 ----D---- C:\WINDOWS\network diagnostic

2009-06-01 15:40:36 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2009-05-30 11:41:27 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem

2009-05-30 11:41:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2009-05-30 10:03:31 ----D---- C:\Documents and Settings\Adam\Dane aplikacji\gtk-2.0

2009-05-29 20:06:55 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini

2009-05-28 16:59:58 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2009-05-27 22:06:39 ----A---- C:\WINDOWS\QTW.INI

2009-05-27 22:03:29 ----D---- C:\WINDOWS\twain_32

2009-05-27 21:40:44 ----D---- C:\WINDOWS\Media

2009-05-27 21:40:44 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office

2009-05-27 21:40:38 ----D---- C:\WINDOWS\SHELLNEW

2009-05-27 21:20:39 ----A---- C:\WINDOWS\ODBC.INI

2009-05-27 21:18:41 ----D---- C:\WINDOWS\system

2009-05-27 21:18:41 ----D---- C:\WINDOWS\msapps

2009-05-27 21:18:41 ----D---- C:\Program Files\microsoft frontpage

2009-05-27 21:12:46 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts

2009-05-27 21:11:15 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System

2009-05-27 21:06:48 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft Help

2009-05-27 20:44:45 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2009-05-27 13:57:45 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot

2009-05-27 13:56:51 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2009-05-07 09:16:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

2009-05-06 19:13:17 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information


======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======


R1 AFS2K;AFS2k; C:\WINDOWS\system32\drivers\AFS2K.sys [2008-03-02 82380]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys []

R1 intelppm;Sterownik procesora Intel; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448]

R1 kbdhid;Sterownik klawiatury HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14720]

R1 SRTSP;SRTSP; C:\WINDOWS\System32\Drivers\SRTSP.SYS [2008-02-01 279088]

R1 SRTSPX;SRTSPX; C:\WINDOWS\System32\Drivers\SRTSPX.SYS [2008-02-01 43696]

R1 SYMTDI;SYMTDI; C:\WINDOWS\System32\Drivers\SYMTDI.SYS [2009-02-19 184496]

R3 Arp1394;Protokół klienta 1394 ARP; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-13 60800]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys []

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\GEARAspiWDM.sys [2009-03-19 23400]

R3 GVCplDrv;GVCplDrv; C:\WINDOWS\system32\drivers\GVCplDrv.sys [2004-05-02 23040]

R3 HdAudAddService;Sterownik funkcji Microsoft UAA dla usługi High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\drivers\HdAudio.sys [2004-03-17 113664]

R3 HDAudBus;Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]

R3 HidUsb;Sterownik Microsoft klasy HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]

R3 HPZid412;IEEE-1284.4 Driver HPZid412; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [2002-02-15 50960]

R3 HPZipr12;Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [2002-03-21 16112]

R3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2002-03-08 22512]

R3 mouhid;Sterownik myszy HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-10-26 12160]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\VIRUSD~1\20090601.050\NAVENG.SYS []

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\VIRUSD~1\20090601.050\NAVEX15.SYS []

R3 NIC1394;Sterownik sieci 1394; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-13 61824]

R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2008-05-16 6557408]

R3 RTL8023;Realtek RTL8139/810x/8169/8110 all in one NDIS NT Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtlnic51.sys [2003-12-31 69504]

R3 SYMDNS;SYMDNS; C:\WINDOWS\System32\Drivers\SYMDNS.SYS [2009-02-19 13616]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\SYMEVENT.SYS []

R3 SYMFW;SYMFW; C:\WINDOWS\System32\Drivers\SYMFW.SYS [2009-02-19 96560]

R3 SYMIDS;SYMIDS; C:\WINDOWS\System32\Drivers\SYMIDS.SYS [2009-02-19 38576]

R3 SymIMMP;SymIMMP; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SymIM.sys [2009-02-19 31280]

R3 SYMNDIS;SYMNDIS; C:\WINDOWS\System32\Drivers\SYMNDIS.SYS [2009-02-19 37424]

R3 SYMREDRV;SYMREDRV; C:\WINDOWS\System32\Drivers\SYMREDRV.SYS [2009-02-19 22320]

R3 usbccgp;Rodzajowy sterownik nadrzędny USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]

R3 usbehci;Sterownik Miniport rozszerzonego kontrolera hosta USB 2.0 Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-13 30208]

R3 usbhub;Koncentrator z obsługą USB2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-13 59520]

R3 usbprint;Klasa PRINTER USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]

R3 usbscan;Sterownik skanera USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]

R3 usbstor;Sterownik magazynu masowego USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

R3 usbuhci;Sterownik Miniport uniwersalnego kontrolera hosta USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

R4 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\Adam\USTAWI~1\Temp\catchme.sys []

S1 StarOpen;StarOpen; C:\WINDOWS\system32\drivers\StarOpen.sys []

S3 COH_Mon;COH_Mon; \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\COH_Mon.sys []

S3 SONYPVU1;Sterownik filtru USB Sony (SONYPVU1); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SONYPVU1.SYS [2001-08-17 7552]

S3 SRTSPL;SRTSPL; C:\WINDOWS\System32\Drivers\SRTSPL.SYS [2008-02-01 317616]

S3 SYMIDSCO;SYMIDSCO; \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SymcData\ipsdefs\20090528.001\SymIDSCo.sys []

S3 SymIM;Symantec Network Security Intermediate Filter Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SymIM.sys [2009-02-19 31280]

S3 vtcdrv;Philips SA52xx Recovery Device; C:\WINDOWS\System32\Drivers\vtcdrv.sys [2008-03-10 18560]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2006-10-18 38528]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]


======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======


R2 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2009-02-06 109056]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe [2009-03-26 132424]

R2 Bonjour Service;Bonjour Service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2008-12-12 238888]

R2 ccSetMgr;Symantec Settings Manager; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe [2008-10-17 149352]

R2 CLTNetCnService;Symantec Lic NetConnect service; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe [2008-10-17 149352]

R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2008-01-24 73728]

R2 LiveUpdate Notice;LiveUpdate Notice; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe [2008-10-17 149352]

R2 NVSvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2008-05-16 159812]

R2 UxTuneUp;TuneUp Theme Extension; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

R2 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

R3 iPod Service;Usługa iPod; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2009-04-02 656168]

S2 ccEvtMgr;Symantec Event Manager; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe [2008-10-17 149352]

S2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe []

S3 comHost;COM Host; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe [2007-08-22 55640]

S3 LiveUpdate;LiveUpdate; C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE []

S3 NBService;NBService; C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe [2007-11-28 800040]

S3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe [2007-06-27 279848]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [2002-03-15 81920]

S3 Symantec Core LC;Symantec Core LC; C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe [2009-03-05 1245064]

S3 TuneUp.Defrag;TuneUp Drive Defrag Service; C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe [2008-03-02 307968]

S3 WMPNetworkSvc;Usługa udostępniania w sieci programu Windows Media Player; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-12-01 918016]

S4 Automatic LiveUpdate Scheduler;Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate; C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe []


-----------------EOF-----------------

Proszę o pomoc, jeśli jest możliwa, to jeszcze dziś


(Henio Mazurek) #2

Po Hacktool rootkit ani śladu. Widzę, że ComboFix był używany, on usuwa tą infekcję. Zamieść z niego log. W tym logu nic nie widać. Piszesz, że odinstalowałeś Nortona a ja widzę, że ma się dobrze i to on może tak spowalniać przy starcie. Sam instalowałeś UnHackMe, bo Norton jego też może się czepiać.


(Adam Sp1) #3

Już odinstalowałem Combofixa :confused: a razem z nim log. Nie wierzę, że teraz to Norton tak spowalnia. Wcześniej komputer szybciej się uruchamiał, mimo, że był Norton. Jakie są jeszcze sposoby rozwiązania problemu dłuuuugiego stratu ? proszę o szybką pomoc :slight_smile:


(Henio Mazurek) #4

Zastosuj to

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... 009.0.5.26

Resztki po ComboFix zostały, ręcznie usuń

No i działający wg loga catchme, załatwisz go przez start => uruchom => cmd, wpisujesz, po każdej linijce enter

sc stop catchme

sc delete catchme

Jedyne co masz do roboty to optymalizacja uruchamiania. Przeczyść kompa jeszcze tym programem

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... lware+1.37

I CCleaner'em

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... +v2.19.901


(Adam Sp1) #5

Spróbowałem usunąć ten catchme, ale kiedy wpisuję i naciskam enter, to wyskakuje informacja "FAILED", a potem Okre. Co to znaczy ?


(Henio Mazurek) #6

Oznacza to mniej więcej tyle, że nie zostało to znalezione. Wygląda więc, że catchme już nie ma.


(Adam Sp1) #7

Wszystko działa pięknie i sprawnie xD Wielkie dzięki ciemnowidz za pomoc ;D uratowałeś mnie i sprzęt. Jeszcze raz dzięki ;D