HDR & Photoshop


(Prz3m3kk) #1

czy w Photoshopie CS3 można uzyskać z jednego zdjęcia efekt zbliżony lub taki sam jak fotografie HDR?


(Kpr2877) #2

Spójrz w File->Scripts