HELP! problem ze stronami www

Witam!

Mam pewien problem, otóż gdy klikam na jakis link do strony która pokazuje się w nowym oknie to strona sie nie załącza, tzn. wyskakuje nowe okienko IE ale zawartość się nie pokazuje. Dopiero kiedy klikne zatrzymaj a następnie odśwież strona się ładuje. To okienko które wyskakuje z pustą zawartością nie ma adresu strony wpisanego w polu adres, pokazuje sie on dopiero po klikięci zatrzymaj. Używam mozilli i w niej nie mam takiego problemu, natomiast w IE 6.0 taki problem jest. Nie chciał bym rezygnować z IE i proszę o rade jak można to naprawić :slight_smile:

Strony ładują się normalnie jeżeli link załącza się w aktualnym oknie, dzieje się to wtedy gdy po kliknięciu na link otwiera się nowe okno (blank).

Daj log hijackthis.zip

Na początek :wink:

:arrow: Shark:

Praktycznie to samo co tutaj

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 19:46:21, on 2004-11-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\NIS 2004\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\WINDOWS\system32\sstray.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\NIS 2004\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

D:\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\logagent.exe

C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\logagent.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Admin\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=d:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\Acrobat Reader 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\NIS 2004\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\NIS 2004\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [urlLSTCK.exe] D:\NIS 2004\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM…\Run: [setup] H:\REGSET\Demo\Demo.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM…\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] D:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKCU…\Run: [EdHTML] D:\EdHTML\EdHTML.exe /none

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 8001913859

No ja cię… ja tu nic nie widzę … co jest z tymi stronkami.

Zawsze tak miałeś ? Od kiedy to sie dzieje ? Może przed Sp2 było lepiej ?

W HijackThis kliknij Config…>>>> Misc Tools >>>Open hosts file menager.

i napisz co tam jest. [bez tekstu za #]

Ale to mi sie nie podoba …

Wyłącz przywracanie systemu

Start do awaryjnego

Usuń:

O4 - HKLM\..\Run: [setup] H:\REGSET\Demo\Demo.exe

Znajdz taki folder i usuń No chyba że to instalowałeś i wiesz co to. Tak samo z tym :

O4 - HKCU\..\Run: [EdHTML] D:\EdHTML\EdHTML.exe /none

sorki ale akurat mialem w cd-romie wlozana plytke i z tego to demo.exe

a EdHTML to program do robienia stron i potrzebuje go bo jest dość szybki i ma duże możliwośc :slight_smile: acha po zainstalowaniu SP2 nic sie nie dzieje. Zapomniałem tylko dopisać że mam to 2 dni a zrobiło się tak kiedy we właściwościach Internet Explorer (6.0) kliknąlem usuń pliki z temporaty internet files i zaznaczylem usun cala zawartosc offline, moim zdaniem to raczej nie jest z tym zwiazane ale mozliwe ze tak :slight_smile:

nie wiem czy dobrze zrozumialem ale mam tam takie cos

Copyright © 1993-1999 Microsoft Corp.

To jest przykładowy plik HOSTS używany przez Microsoft TCP/IP

w systemie Windows.

Ten plik zawiera mapowania adresów IP na nazwy komputerów

Każdy wpis powinien być w osobnej linii.

W pierwszej kolumnie powinny być umieszczone adresy IP, a następnie

odpowiadające im nazwy komputerów. Adres i nazwa powinny być oddzielone

co najmniej jedną spacją

Dodatkowo, komentarze (takie jak te) można wstawiać w poszczególnych

liniach lub po nazwie komputera, oznaczając je symbolem ‘#’.

Na przykład:

102.54.94.97 rhino.acme.com # serwer źródłowy

38.25.63.10 x.acme.com # komputer kliencki x

127.0.0.1 localhost

hosts jest ok . I reszta też.

Po co powtarzasz za autorem topica ??

OT :arrow: KOSZ