Hexedit wyszukiwanie w Unicode


(system) #1

j/w, dodam że CTRL + S/R nie daje zamierzonego rezultatu.