Heyah poczta głosowa


(Do Ka) #1

Wie ktoś jak wyłączyć poczte głosową w heyah?


(Idealny3) #2

[wystarczyło tu trochę poszukać :]](http://www.heyah.pl)


(inż. Piniol) #3

a konkretniej to -> https://selfcare.heyah.pl/chili/auth


(ROD@CS) #4

http://www.nakarte.pl/uslugi/poczta_glo ... ........NA GOOGLE !!