Hi jack - problem z kompem

Bardzo proszę o pomoc

Od pewnego czasu dzieje się coś dziwnego z moim kompem: nie mogę zainstalować żadnej wersji NOD32, przed końcem instalacji następuje cofnięcie procesu. Jedynym antywirem, który udało mi się zainstalować jest ArcaVir2010. Nie możma uruchomić firewalla windy, pliki ściągane z internetu za pomocą firefoxa mają 0kb, pomimo, że ściągają się tak jak powinny z określoną prędkością, aż do ukończenia - 100%. Ściągając w mozilli plik pdf nie mogę go otworzyć ( “Adobe nie może otworzyć… ponieważ nie jest to obsługiwany typ pliku lub jest uszkodzony”), tak samo .rar (… nie jest prawidłową aplikacją systemu win32), tak samo z plikami utorrent. Niektóre programy jak Subedit muszę odpalać przy pomocy - otwórz jako administrator ( mimo że cały czas pracuję na koncie adm.). Skaner on-line mks nic nie wykazał , oto moje logi może ktoś jest w stanie mi pomóc (dodam że używam Vistę):

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:29:18, on 2009-12-29

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMTray.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

D:\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

D:\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\Rar$EX00.019\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tp.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\Program Files\Livebox\SearchURLHook\SearchPageURL.dll (file missing)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Pomocnik rejestrowania za pomocą identyfikatora Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll

O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM…\Run: [HControlUser] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM…\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM…\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM…\Run: [ADSMTray] C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

O4 - HKLM…\Run: [AvMenu] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKLM…\Run: [ABRegmon] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\abregmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [Nowe Gadu-Gadu] “D:\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe”

O4 - HKCU…\Run: [swg] “C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe”

O4 - HKCU…\Run: [uTorrent] “C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe”

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Funkcja Google Sidewiki - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: ArcaVir >> - {40525A66-DB98-480D-BCF9-7AF88C1AF438} - C:\Program Files\ArcaBit\WebExtensions\ie\ArcaIEExt.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: ArcaVir >> - {40525A66-DB98-480D-BCF9-7AF88C1AF438} - C:\Program Files\ArcaBit\WebExtensions\ie\ArcaIEExt.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: ArcaBit Main Service (ABMainSV) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaMainSV.exe

O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - ASUSTek Computer Inc. - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit Control (ArcaRemoteService) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaAgent\ArcaRemoteSvc.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: ArcaBit Backup Service (AVBackup) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaTools\arcabackup\ArcaBackupService.exe

O23 - Service: ArcaBit Tasks Service (AVTasks2) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaTasksService.exe

O23 - Service: ArcaBit Update Service (AVUpdate) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaUpdate\update.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Net (rpcnet) - Absolute Software Corp. - C:\Windows\system32\rpcnet.exe

O23 - Service: SRS Volume Sync Service (SRS_VolSync_Service) - SRS Labs, Inc. - C:\Program Files\SRS Labs\SRS Premium Sound\SRS_VolSync.exe

End of file - 8085 bytes

Zresztą hijacka też musiałem uruchamiać jako administrator.

Bardzo proszę o pomoc.

ziooolo ,

Proszę zapoznać się z tematem TYTUŁOWANIE TEMATÓW DOTYCZĄCYCH LOGÓW i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Wklejanie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do zaleceń

Pokaż log z: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan. - otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html